Trygg Trafikk Agder

Trygg Trafikk i Agder fylke jobber i tett samarbeid med fylkeskommunen for at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken på veiene våre.

Forebyggende arbeid

Formålet med virksomheten er å arbeide kunnskapsbasert og forebyggende for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Trygg Trafikk har særlig ansvar for opplæring, informasjon om trafikksikkerhet og politisk pådriverarbeid. Det er stor satsing på informasjon om sikring av barn i bil, refleks, sykkelopplæring og forebyggende arbeid med barn og unge.

Trafikksikker hverdag

Trygg Trafikk skal påvirke lokale beslutningstakere til å prioritere trafikksikkerhet, bistå innbyggerne i fylket slik at alle får en mer trafikksikker hverdag, samt være pådrivere for at alle trafikanter tar gode valg i trafikken. Vi jobber også for at alle kommuner i Agder skal godkjennes som trafikksikker kommune. Vi har kontorsted i Arendal og dekker hele fylket. Vi har en regionleder, en spesialrådgiver og en fylkeskommunalt lønnet medarbeider som jobber hovedsakelig med sykkelopplæring på Myra sykkelgård.

Adresse

Hovedkontor: Ragnvald Blakstadsvei 1, 4838 Arendal
Postboks: 788 Stoa, 4809 Arendal

Aktuelt i Agder