Innlandet

Trygg Trafikk sin rolle i Innlandet fylke er å jobbe for at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken.

Innlandet

Hovedkontor
Parkgaten 64, 2317 Hamar
Postadresse
PB 4404 – Bedriftssenteret, 2325 Hamar
Regionleder
Marianne Mittet Solbraa
Telefon: 90 88 03 12
Avdeling Lillehammer
Besøksadresse: Kirkegt. 76, 2615 Lillehammer // Postadresse: Postboks 153, 2615 Lillehammer

De fleste ulykker skjer pga. menneskelige feil, og gjennom det arbeidet som skjer i mange kommuner i fylket ser vi en positiv utvikling i trafikkulykke. Derfor har vi troen på at det arbeidet som i dag gjøres mellom flere aktører inne trafikksikkerhetsarbeidet har hatt en positiv effekt.

I mange barnehager og skoler har trafikksikkerhetsarbeidet en sentral rolle, mange kommuner har blitt godkjente og regodkjente som trafikksikker kommune, og flere kommuner er igang med dette arbeidet.

Trygg Trafikk skal være en aktiv pådriver i det forebyggende arbeidet, og oppfordre alle til å ta sitt ansvar for at ikke ulykker skjer. En ulykke er en ulykke for mye.

Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet og derfor vil vi i 2020 rette søkelyset mot nettopp kommunene.

Prioriterte oppgaver i 2020:

  • Trafikksikker kommune og fylkeskommune
  • Sykkelopplæring i grunnskolen
  • Refleksjakten og økt refleksbruk
  • Sikring av barn i bil
  • Trafikkopplæring på høgskolen Innlandet
  • Trafikkopplæring på ungdomsskolene og i videregående skole

Vi har tro på at forebyggende arbeid har effekt, og ønsker å bidra i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet.

Kontakt regionskontoret Innlandet

Marianne M Solbraa
Marianne M Solbraa Regionleder Innlandet
David Tofthagen
David Tofthagen Seniorrådgiver Innlandet

Samskapingskonferansen i Innlandet

Trygg Trafikk Innlandet inviterte alle frivillige lag og organisasjoner som jobber med trafikksikkerhet til konferanse 10. mars. Målet var å bli kjent, skape nettverk og øke kunnskapen rundt trafikksikkerhet.

– jeg tror vi blir best om vi samhandler om nullvisjonen, sier Regionsleder i Trygg Trafikk, Marianne Mittet Solbraa.

Tilstede var Røde Kors, MA rusfri trafikk, Ung i trafikken, NAF, Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune og Trygg Trafikk.

Programmet var variert og bestod både av foredrag og inspirasjon fra blant andre Filosof Einar Øverenget, Espen S Haugvik fra Innlandet fylkeskommune og Kathrine Aspaas. I tillegg ble det tid gruppearbeid for å bli bedre kjent.

Se Ung i trafikken sin videofilm fra arrangementet.

Se bilder fra arrangementet her:

Årsrapport

Årsrapport Trygg Trafikk Innlandet 2020
Last ned .pdf

Aktuelt fra Innlandet

Minnemarkeringer landet rundt 2021
08. desember 2020

Minnemarkeringer landet rundt 2021

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel
Refleksdagen 2020 markert i hele Norge
21. oktober 2020

Refleksdagen 2020 markert i hele Norge

I år var det 15. gangen Refleksdagen ble arrangert, og i år som tidligere har det vært arrangementer over hele landet. Fra nord til sør har Trygg Trafikk, skoler, bedrifter, barnehager og fler blitt med på markeringen. Her kan du se en liten smakebit fra Refleksdagen 15. oktober 2020.
Les artikkel
Skal «dulte» unge voksne til å bruke refleks
20. oktober 2020

Skal «dulte» unge voksne til å bruke refleks

Sammen med mange gode samarbeidspartnere har Trygg Trafikk Innlandet gjennomført mange aktiviteter i tilknytning til refleksdagen for å få flere unge til å bruke refleks, blant annet har mange av studiestedene blitt besøkt av refleksbilen.
Les artikkel
Trafikk valgfag – nå med gratis digitalt læreverk!
08. oktober 2020

Trafikk valgfag – nå med gratis digitalt læreverk!

Den nye læreplanen i valgfag trafikk ble klar rett før sommeren. Trygg Trafikk lanserer nå et nytt digitalt læreverk som er basert på den nye læreplanen.
Les artikkel
Myndighetene har plikt til å beskytte liv og helse i trafikken
10. september 2020

Myndighetene har plikt til å beskytte liv og helse i trafikken

10. september 2020 deltok direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk på Samferdselsdepartementets innspillseminar om Nasjonal Tiltaksplan (NTP). Her kan du lese hans innlegg i sin helhet.
Les artikkel
Er noen fritatt fra å opptre forutsigbart i trafikken?
28. februar 2020

Er noen fritatt fra å opptre forutsigbart i trafikken?

Mange av diskusjonene som foregår på sosiale medier og ellers er både relevante og viktige for oss i Trygg Trafikk, fordi vi får nyttige innspill. Konstruktiv kritikk kan bidra til læring, og et omdiskutert leserinnlegg på Twitter den siste uken er et eksempel på dette. Karakteristikker, merkelapper og stråmannsargumentasjon på Twitter bidrar derimot ikke.
Les artikkel
Ny digital læringsportal rulles ut: Her blir elevene sykkeldyktige
05. februar 2020

Ny digital læringsportal rulles ut: Her blir elevene sykkeldyktige

Både praktiske øvelser, teori og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsportalen sykkeldyktig.no, som NAF, NCF, SLF og Trygg Trafikk lanserte tirsdag. Der får lærere over hele landet alt undervisningsmateriellet de trenger for å sikre elevene gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende trafikkforståelse.
Les artikkel