Innlandet

Trygg Trafikk sin rolle i Innlandet fylke er å jobbe for at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken.

Innlandet

Hovedkontor
Parkgaten 64, 2317 Hamar
Postadresse
PB 4404 – Bedriftssenteret, 2325 Hamar
Regionleder
Marianne Mittet Solbraa
Telefon: 90 88 03 12
Avdeling Lillehammer
Besøksadresse: Kirkegt. 76, 2615 Lillehammer // Postadresse: Postboks 153, 2615 Lillehammer

De fleste ulykker skjer pga. menneskelige feil, og gjennom det arbeidet som skjer i mange kommuner i fylket ser vi en positiv utvikling i trafikkulykke. Derfor har vi troen på at det arbeidet som i dag gjøres mellom flere aktører inne trafikksikkerhetsarbeidet har hatt en positiv effekt.

I mange barnehager og skoler har trafikksikkerhetsarbeidet en sentral rolle, mange kommuner har blitt godkjente og regodkjente som trafikksikker kommune, og flere kommuner er igang med dette arbeidet.

Trygg Trafikk skal være en aktiv pådriver i det forebyggende arbeidet, og oppfordre alle til å ta sitt ansvar for at ikke ulykker skjer. En ulykke er en ulykke for mye.

Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet og derfor vil vi i 2020 rette søkelyset mot nettopp kommunene.

Prioriterte oppgaver i 2020:

  • Trafikksikker kommune og fylkeskommune
  • Sykkelopplæring i grunnskolen
  • Refleksjakten og økt refleksbruk
  • Sikring av barn i bil
  • Trafikkopplæring på høgskolen Innlandet
  • Trafikkopplæring på ungdomsskolene og i videregående skole

Vi har tro på at forebyggende arbeid har effekt, og ønsker å bidra i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet.

Kontakt regionskontoret Innlandet

Marianne M Solbraa
Marianne M Solbraa Regionleder Innlandet
David Tofthagen
David Tofthagen Seniorrådgiver Innlandet

Samskapingskonferansen i Innlandet

Trygg Trafikk Innlandet inviterte alle frivillige lag og organisasjoner som jobber med trafikksikkerhet til konferanse 10. mars. Målet var å bli kjent, skape nettverk og øke kunnskapen rundt trafikksikkerhet.

– jeg tror vi blir best om vi samhandler om nullvisjonen, sier Regionsleder i Trygg Trafikk, Marianne Mittet Solbraa.

Tilstede var Røde Kors, MA rusfri trafikk, Ung i trafikken, NAF, Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune og Trygg Trafikk.

Programmet var variert og bestod både av foredrag og inspirasjon fra blant andre Filosof Einar Øverenget, Espen S Haugvik fra Innlandet fylkeskommune og Kathrine Aspaas. I tillegg ble det tid gruppearbeid for å bli bedre kjent.

Se Ung i trafikken sin videofilm fra arrangementet.

Se bilder fra arrangementet her:

Årsrapport

Årsrapport Trygg Trafikk Hedmark 2019
Last ned .pdf
Årsrapport Trygg Trafikk Oppland 2019