Fylkeskommunen

Fylkeskommune finansierer en stor del av Trygg Trafikks aktivitet regionalt. Mange fylkeskommuner har også et trafikksikkerhetsutvalg (FTU) eller et trafikksikkerhetsforum som jobber med trafikksikkerhet på tvers av organisasjoner og etater. Trygg Trafikk deltar i hovedsak som konsultativt medlem her.

Trygg Trafikk har et regionkontor i hvert fylke, og har samarbeidsavtaler med de respektive fylkeskommunene om finansiering og kontorhold. Trygg Trafikk bidrar til trafikksikkerhetsarbeidet regionalt og lokalt både gjennom tiltak forankret i egen handlingsplan og i regionale planer.

Bilde av et trehus i Sydneskleiven i Bergen.

Trygg Trafikks fylkeskontor

Trygg Trafikk er representert i alle landets fylker. Ønsker du å se hva Trygg Trafikk gjør lokalt?

Her finner du regionkontorenes nettsider.