Staten

Staten ved Samferdselsdepartementet er den største enkeltstående bidragsyteren til Trygg Trafikk.

Den økonomiske støtten sikrer organisasjonens drift og gir oss mulighet til å styrke trafikksikkerhetsarbeidet, særlig overfor barn og ungdom. Statlige etater er samtidig blant våre nærmeste faglige samarbeidspartnere. Et eksempel på det er Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg som er utarbeidet av Statens vegvesen, Politiet, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk.