Er du usikker på hvordan du fester barnet riktig i bilen og hva som gir størst sikkerhet? Eller har du spørsmål om hvilket barnesete som passer best til ditt barn og din bil? Når kan barnet gå over fra sete til pute? Her er våre tips, råd og anbefalinger om riktig sikring av barn i bil.

Gode tips om sikring av barn i bil

1) Kjøp et sete som passer

Kjøp et sete som passer i din bil og til ditt barn. Setet må være riktig i forhold til barnets vekt og høyde. Vi anbefaler derfor å ta med både barn og bil til butikken slik at dere får prøvd utstyret før dere kjøper.

Tjenesten Bilstolvelgeren.no kan også være til god nytte for å finne ut av hvilken bilstol som er riktig for ditt barn.

2) Bakovervendt er best!

Vi anbefaler at barn i bil sitter bakovervendt frem til barnet er minst 4 år – gjerne lengre. Forskning viser at bakovervendte seter beskytter barna best i en frontkollisjon og det er de ulykkene som er de mest alvorlige.

3) Beltestol og pute

Når barnet har vokst ut av det bakovervendte setet anbefaler vi å gå over til en beltestol. Beltestolen er en forovervendt stol og bruker bilens belter. Pute kan brukes når barnet har vokst ut av beltestolen.

4) Slå av airbag

Sitter barnet foran i bilen i et bakovervendt barnesete, skal airbagen alltid slås av. For de som sitter forovervendt i forsete, anbefaler vi å slå av airbagen frem til barnet er 140 cm høyt.

5) Les bruksanvisningen  (og følg den!)

Setet gir ikke god nok beskyttelse hvis det er montert feil. I de fleste butikker hjelper de ansatte gjerne med monteringen.

6) Ta beltesjekken! Beltet skal være stramt over hofte og skulder

For barn i bil skal beltet alltid være stramt over hoften og stramt over  skulder. Det gjelder alle i bilen uavhengig av alder. Beltet skal aldri ligge over magen, under armen eller bak ryggen. Det kan få fatale følger ved en kollisjon. Et slakt bilbelte kan gi store indre skader. Beltet skal være så stramt at det bare er mulig å få et par fingre mellom kroppen og beltet. Tykke klær må åpnes eller tas av slik at beltet ligger så tett inntil kroppen som mulig.

Last ned vår brosjyre om sikring av barn i bil her.

 

Våre anbefalinger

Er du usikker på hva du skal se etter og hva som er regelverket for barn i bil? Her er våre anbefalinger:

  • Det er to typegodkjenninger av stoler for sikring av de aller minste. Du kan velge en stol som er godkjent etter ECE 4404 eller en stol som er godkjent etter i-size R-129
  • Barn mellom 0-9 kilo skal sikres i bakovervendt babysete! Dette er i henhold til regelverket ECE-4404 og forskrift i Vegtrafikkloven.
  • Har du en stol som er godkjent etter i-size R-129, skal barnet sikres bakovervendt til det er 15 mnd.

Baby 0-15 mnd
40-75 cm

Barn opp til 15 måneder skal sikres bakovervendt dersom du bruker en babystol godkjent etter standarden som heter i-size R-129. Dette også i henhold til forskrift i Vegtrafikkloven».

Barn som må ligge flatt kan festes i babykrybbe som festes på tvers i bilsetet.

Bruk av babybag med nett frarådes. Risikoen for alvorlige eller dødelige skader ved en kollisjon er veldig mye høyere enn ved bruk av et bakovervendt barnesete.

Ta jevnlig gode pauser på lange bilturer med de aller minste, slik at barnet får beveget seg litt. Hvis barnet sover og virker tilfreds kan dere fint kjøre noen timer – barnets rygg tar ikke skade.

Småbarn 9
-18/25 kg

61-135 cm
 
Trygg Trafikk anbefaler at små barn i bil sikres i bakovervendt barnestol til de er minst fire år.

Når barnet  kan sitte alene eller har vokst ut av babysetet kan du bytte til  barnestol.

Det finnes godkjente seter som kan monteres bakovervendt eller forovervendt, og kombinasjonsstoler som kan monteres begge veier. Det gir klart best sikkerhet for småbarn å være sikret bakovervendt – det vil si med ryggen mot kjøreretningen.

Barn 15-36 kg
105-135/150 cm

Barn skal bruke beltestol eller pute til de er minst 135 cm høye. Når barna vokser ut av beltestolen, ofte ved 135 cm høyde, bør de gå over til bilpute frem til de blir 150 cm. Både bilpute og sete må brukes sammen med bilens trepunktsbelte.

Beltet skal ligge stramt over hoften og stramt over skulderen. Pass på at barnet ikke legger beltet under armen eller over magen. Det kan føre til alvorlige indre skader ved en eventuell kollisjon. Beltet skal være så stramt at du kun får to fingre mellom beltet og kroppen.

Ofte stilte spørsmål og svar

Hvorfor bakovervendt?

Barn har en annen kroppsbygning enn oss voksne og trenger derfor tilpasset beskyttelse. De har et stort og tungt hode i forhold til resten av kroppen. Samtidig er muskulatur og beinbygning mindre utviklet.

Når barnet sitter bakovervendt blir kroppen og hodet presset mot seteryggen ved en frontkollisjon. Kreftene blir derfor fordelt over en større flate slik at belastningen blir mindre på hode og nakke.

Kan barnet mitt sitte i forsetet?

Forskjellen på sikkerhet i forsetet og baksetet er langt mindre i nyere biler enn i eldre modeller. Tidligere advarte vi mot å sikre barn i forsetet. Det gjør vi ikke lenger, da nyere biler har et helt annet karosseri og sikkerheten er bedre ivaretatt i forsetet enn før. Da er det viktig å huske å koble ut airbagen »

Kan airbagen skade barnet?

Trygg Trafikk anbefaler ikke at barn som er lavere enn 140 cm sitter i forsete med aktiv airbag, basert på kunnskap fra blant annet Väg- och Transportforskningsinstitutet (www.vti.se) i Sverige, som gjennomfører kollisjonstester.

Ved en kollisjon vil barnet bli kastet fremover og bli truffet på en slik måte at det kan føre til kompresjonsskader på barnets nakke. Det vil ikke hjelpe å sette barnet på pute eller stol, da det er vekten på barnets hode som gjør at barnet får et fremkast.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor stor risikoen for alvorlige skader er i en gitt situasjon, derfor frarådes det å plassere barn som er lavere enn 140 cm foran en airbag som ikke er koblet ut. Airbag reduserer risiko for skader hos voksne med  5 – 10 prosent, men bruk av bilbelte betyr 50-60 prosent risikoreduksjon – det vil si at effekten av airbag er forholdsvis liten sammenlignet med bilbeltet.

Noen få bilprodusenter tillater nå at barn som sitter forovervendt kan sitte foran en aktiv airbag. Sjekk med bilprodusenten om det gjelder din bil.

3 åring i bilens belter eller integrerte belter forovervendt?

I følge VTI (Statens väg-och transportforskningsinstitut) i Sverige finnes det ikke noe entydig svar på hva hva som er best forovervendt for en 3-åring. Hvis barnet sitter i fempunktsbelte, kan det få nakkeskader ved en kollisjon fordi belastningen blir størst der. Hvis barnet sitter i trepunktsbelte, kan det  «vris» ut av selen og slå hodet inn i setet foran eller andre elementer i bilen. Det beste er å ha barnet sittende bakovervendt så lenge som mulig, så unngås problematikken.

Er bilstolen for gammel?

Vi anbefaler å kassere seter som er eldre enn 10 år gamle fordi plast og isopor eller andre støtabsorberende materialer i setene blir sprø og mer porøse med tiden. Et barnesete bør med andre ord ikke være over 10 år når det er i bruk.

Det kan være greit å vurdere kassering av babyseter noe tidligere, eksempelvis 7 år. Disse setene slites mer fordi babysetene gjerne blir tatt inn og ut av bilen oftere, og blir oftere brukt til flere barn.

Bakovervendt ved påkjørsel bakfra?

Det skjer flere påkjørsler bakfra, men farten er ofte lavere. Enten kjører begge bilene i samme retning, eller bilen står stille og da er kreftene mye mindre.

Treffpunkter i bilulykker

De alvorligste ulykkene med personskade skjer i frontkollisjoner, selv om det også forekommer kraftige påkjørsler bakfra. Derfor anbefaler vi den beste sikringen for barn i forhold til frontkollisjoner. Men forskning viser at også i påkjørsler bakfra er en bakovervendt barnesete best i de aller fleste tilfeller. Det er ulykker hvor barnet aldri ville overlevd uansett plassering, og det er ulykker hvor et stort kjøretøy kjører inn i ett som står stille. Men statistisk sett er dette få tilfeller.

 Ulykker med bilpassasjerer 2010-2016 fordelt på ulykkestype
Drept Hardt skadd Totalt Andel av ulykkene i prosent
Påkjørsel bakfra eller andre ulykker i samme kjøreretning 6 62 68 6
Møteulykker 83 369 452 42
Ulykker ved kryssende kjøreretninger og avsvingning 8 59 67 6
Utforkjøringsulykker 75 350 425 40
Andre ulykker 11 44 55 5
Totalt 183 884 1067 100

Nedenfor er tall fra FNOs skadestatistikk (Trast). Her ser vi antall uhell som forsikringsbransjen har fått innrapportert fra bilister i årene 2010-2016.

 Materielle skader på personbiler i 2010-2016 fordelt på ulykkestype
Antall materielle skader Prosentvis andel av ulykkene
Kryssende kjøreretninger i kryss 165 286 7
Møtende kjøreretninger i kryss 16 454 1
Parallelle kjøreretninger i kryss 12 412 0
Påkjørt bakfra 324 602 13
Forbikjøring 58 950 2
Møting 96 451 4
Rygging 411 860 17
Påkjørt parkert kjøretøy 429 343 17
Eneulykke 611 972 25
Påkjørsel av fotgjenger/syklist 7 703 0
Annen ulykkestype 232 647 9
Rundkjøring 15 862 1
Ukjent/uoppgjort 102 644 4
Total 2 486 186 100

Ulykkesfordelingen er en ganske annen når en ser på uhell med kun materielle skader, enn i ulykkene med alvorlige personskader.

I uhellene ser vi at påkjørsler bakfra, rygging og påkjørsler av parkerte kjøretøy til sammen utgjør nesten halvparten (47 prosent) av ulykkene.

I de alvorlige ulykkene utgjør påkjørsler bakfra 6 prosent.

Mistet barnesetet i bakken, må det byttes?

Det er vanskelig for oss å gi et konkret råd. Men hvis du er usikker er det beste å kontakte produsenten av setet.

Hvor lenge må barnet sitte bakovervendt?

Det er påbudt å sikre de aller minste bakovervendt når de sitter i bilstol. Hvor lenge er avhengig av setet du har. I seter godkjent etter ECE r 44 04 må barnet sitte bakovervendt frem til 9 kg, mens i-Size/ r 129 seter har krav opp til 15 måneder. Vi anbefaler bakovervendt så lenge som mulig, til minst 4 år. All forskning viser at bakovervendt er det tryggeste. 

Kjøpe brukt barnestol?

Det er ikke noe i veien for å kjøpe et brukt barnesete, men du må være helt sikker på at stolen ikke har vært i en ulykke og ikke er for gammel. Derfor bør du tenke deg godt om før du kjøper barnestol av fremmede.

Det er viktig å få med monteringsanvisningen, slik at du får montert setet riktig. Med «ikke for gammel» mener vi ikke eldre enn ca fem år når du kjøper den, fordi du bør kunne bruke den i fem år før den blir ti år som er det vi mener er maks levetid for barneseter. Årsaken er at det over tid kan oppstå en materialtretthet i plastmaterialene i setet som gjør den mer porøs og svekker de støtabsorberende evnene.

Babyseter bør helst ikke være eldre enn 7 år når de er i bruk. Disse setene slites mer fordi babysetene gjerne blir tatt inn og ut av bilen oftere, og blir oftere brukt til flere barn.

Statistikk

av alle 1-3 år sitter nå bakovervendt
20 %
satt bakovervendt i 2010

Fant du ikke det du var ute etter?

Det er viktig for oss at dine spørsmål om trafikksikkerhet er besvart. Dersom du ikke fant det du var ute etter, ta gjerne kontakt med oss.

Samarbeidspartner

Samarbeid om et felles mål

If Skadeforsikring støtter Trygg Trafikks informasjonstjeneste om riktig sikring av barn i bil. Fra 2010 har vi samarbeidet om kampanjen «Tryggest bakovervendt», og andelen som sikrer barna bakovervendt har økt fra 20 til 49,3 prosent på fem år. Den skadereduserende effekten ved å være sikret bakovervendt er på 90-95 prosent, sammenlignet med å være usikret.

Informasjonstjenesten

Riktig sikring av barn i bil er komplisert. Vi gir gjerne generelle råd og anbefalinger, men har du konkrete spørsmål om enkelte bilmodeller og barneseter, ta kontakt med forhandler. Trygg Trafikk anbefaler ikke bestemte produsenter eller barneseter fremfor andre.

Vi kan svare på spørsmål på vår Facebook-side, på e-post barnibil@tryggtrafikk.no eller på telefon 22 40 40 40. Vi svarer så fort vi har mulighet.

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagreLagreLagre

LagreLagre