Trafikkopplæring i skolen

Trafikksikkerhet for barn og ungdom er de voksnes ansvar og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkopplæring. Her finner du spill, oppgaver og veiledninger til trafikkopplæring i skolen. I skolen er det lovfestet å drive trafikkopplæring gjennom kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Kontaktpersoner

Ragnhild Meisfjord
Ragnhild Meisfjord Opplæringssjef