Trafikkopplæring i skolen

Trafikksikkerhet for barn og ungdom er de voksnes ansvar. Skolene skal arbeide helhetlig med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i tråd med læreplanverket. Her finner du som lærer støtteressurser til bruk i undervisningen for alle trinn.

Kontaktpersoner

Ragnhild Meisfjord
Ragnhild Meisfjord Opplæringssjef