Internasjonal statistikk - Norge best i verden i trafikksikkerhet

De siste to årene har Norge vært det sikreste landet i verden i trafikken, målt i antall drepte pr million innbyggere. I 2017 hadde Norge 20 drepte pr million innbyggere, mens gjennomsnittet i Europa var 50.

Trafikksikkerhet har vært et satsingsområde i EU fra 20 – si noe om utviklingen og målene i EU ( lenke til internasjonal stat).

Se data i tabell
Land Antall drepte pr million innbyggere
Norge 20
Sverige 22
Sveits 22
Irland 29
Storbritannia 29
Malta 32
Danmark 34
Israel 35
Luxemburg 36
Spania 37
Tyskland 37
Finland 38
Nederland 38
Estland 39
Slovakia 45
Østerrike 47
Slovenia 49
Frankrike 50
EU 27 51
Italia 52
Belgia 54
Tsjekkia 58
Kypros 59
Ungarn 62
Portugal 63
Hellas 65
Litauen 66
Latvia 69
Kroatia 73
Serbia 76
Polen 77
Bulgaria 90
Romania 96
Omkomne i veitrafikken pr. mill. Innbyggere
Nedgang
2017 2016 2015 2014 2010 2010-2017
Norway 20 26 24 28 42 -52,38
Sweden 25 27 27 28 28 -10,71
United Kingdom 27 28 29 29 30 -10,00
Netherlands 31 33 28 28 32 -3,13
Denmark 32 37 30 32 46 -30,43
Ireland 33 40 36 42 47 -29,79
Estonia 36 54 50 59 59 -38,98
Germany 38 39 43 42 45 -15,56
Finland 39 45 48 42 51 -23,53
Spain 40 37 36 36 53 -24,53
Malta 43 51 26 24 36 19,44
Austria 47 49 56 51 66 -28,79
Lucembourg 47 52 58 64 64 -26,56
EU 49 50 51,5 51 63 -22,22
Slovenia 50 63 58 52 67 -25,37
France 53 54 54 53 64 -17,19
Czech Republic 54 59 70 65 77 -29,87
Belgium 55 56 67 65 77 -28,57
Italy 56 54 56 56 70 -20,00
Slovakia 57 59 51 48 65 -12,31
Portugal 62 54 60 61 80 -22,50
Cyprus 62 54 66 52 73 -15,07
Hungary 64 62 66 63 74 -13,51
Lithuania 67 65 82 91 95 -29,47
Greece 69 75 74 73 112 -38,39
Latvia 70 80 94 106 103 -32,04
Poland 75 79 77 84 102 -26,47
Croatia 80 73 82 73 99 -19,19
Bulgaria 96 99 95 91 105 -8,57
Romania 98 97 95 91 117 -16,24