Dette er reglene for fart på el-sparkesykkel

Lurer du på hastighetssperre betyr? Når blir en el-sparkesykkel ulovlig å bruke? Kan man kjøre fortere enn 20 km/t hvis man er på egen eiendom? Her finner du reglene knyttet til hastighet på el-sparkesykkel.

På el-sparkesykler er det krav om at produsenten skal ha satt en hastighetssperre som gjør at det ikke skal være mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft. Kravet er ikke oppfylt hvis det er mulig å endre maks hastighet via en bryter, ulike moduser eller en app. 

Det vil si at dersom el-sparkesykkelen har en toppfart som er satt til høyere enn 20 km/t, eller at det går an å fjerne hastighetssperren, så er den ulovlig å bruke.  

Men man kan vel kjøre uten hastighetssperre på privat område eller eiendom?  

Nei, det kan man ikke. Vegtrafikkloven gjelder uansett om det er på offentlig vei, privat vei, offentlig eiendom, privat eiendom, i terrenget, på lukket bane eller på et annet avsperret område

Lovlig å selge, ulovlig å bruke 

Det er verdt å merke seg at el-sparkesykler uten hastighetssperre eller med mulighet for å fjerne den, er lovlig å selge – så lenge det merkes med at den er ulovlig å bruke. Vær oppmerksom på det hvis du skal kjøpe deg en el-sparkesykkel! 

Fartsgrense på fortauet

Når du skal kjøre forbi fotgjengere på fortau, gangvei og gangfelt, er øvre fartsgrense 6 km/t ved passering.

Er det for mange mennesker til at dette er mulig, har du ikke lov til å sykle eller kjøre på fortauet. Da skal du gå av og trille elsykkelen på fortauet eller kjøre ut i veibanen.

Kilde: Statens vegvesen