Jente sittende bakovervendt i bilstol ved siden av en gutt. Hun smiler.

For helsestasjonene i kommunen

Helsestasjonen er en viktig bidragsyter i trafikksikkerhetsarbeidet og har vært med på å redde mange liv! Systematisk forebyggende arbeid over tid gir resultater, og helsestasjonene har en viktig rolle i møte med foreldre med barn.

Kriterier som må oppfylles 

  • Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet integreres i møte med foreldre og barn 

Dokumentasjon 

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk: 

  • Skriftlig oversikt over hvordan helsestasjonene integrerer trafikksikkerhet i sitt arbeide. 

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.