For kulturavdelingen i kommunen

Kulturavdelingen har en viktig rolle i kommunene. De kan påvirke lag og foreninger til å bidra i trafikksikkerhetsarbeidet. Kulturlivet, det være seg idrettslag eller foreninger, består i all hovedsak av frivillige og foreldre. Kultursektoren i kommunen bør hjelpe disse å utarbeide gode retningslinjer for ferdsel i trafikken.

Kriterier som må oppfylles

  • Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker transport innenfor egen virksomhet.

Krav til dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk: 

  • Skriftlig oversikt for hvordan kommunen skal påvirke lag og foreninger til å integrere trafikksikkerhet i virksomheten. 

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.