Mange skolebarn med ryggsekk på som går på en vei sammen med en voksen.

Kriterier og veileder for skolene i kommunen

Her finner du kriteriene som må oppfylles for å legge forholdene til rette for en trafikksikker skole, og det som må til for å jobbe systematisk med trafikksikkerhet i skole i kommunen.

Trafikksikkerhet i skolen

  • Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen. 
  • Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport i skolens regi. 
  • Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte. 

Trafikkopplæring i skolen

  • Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål. 

Samarbeid mellom skole og hjem

  • Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte. 
  • Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). 

Anerkjennelsen vi fikk ved å bli godkjent som Trafikksikker skole har vært med på å bevisstgjøre skolens ledelse om betydningen av helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

– Rektor Astrid Aase Hodneland, Sunde skole, Stavanger kommune (landets første Trafikksikre skole).

Dokumentasjon 

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk: 

  • Årsplan hvor trafikk er integrert 
  • Rutiner for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport 
  • Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter 

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune. 

Mer for skolen – nyttige sider