Hvorfor delta på trafikksikkerhetskonferansen?

Trafikksikkerhetskonferansen har siden år 2000 vært en viktig møteplass for fagmiljøet innen trafikksikkerhet – med opp mot 300 deltakere fysisk.

Derfor skal du delta på Trafikksikkerhetskonferansen!

Konferansen er en arena for å

  • ta opp aktuelle tema innen trafikksikkerhetsarbeidet
  • dele kunnskap
  • bygge nettverk

Trafikksikkerhetskonferansen har resultert i mange gode ideer og samspill opp gjennom årene. Det å samle ulike aktører som jobber for bedre trafikksikkerhet i Norge, er viktig for at vi alle skal kunne reflektere over status, diskutere det som virker og tenke høyt om hva som må til.

På konferansen møter du folk med både ny og etablert kunnskap, og du kan være med i samtaler om hvordan vi skal få fremgang i arbeidet med nullvisjonen. Her møtes vi på tvers av sektorer, fagdisipliner og miljøer – og får en arena der vi stikker hodene sammen.

For å nå ambisjonen om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030, kreves det forsterket innsats og et godt samarbeid mellom aktørene.

Tema vi har dekket på tidligere konferanser:

2000Fra globalt til lokalt trafikksikkerhetsarbeid
2001Om nasjonal transportplan – trafikksikkerhet
2002Trafikksikkerhet i et HMS-perspektiv ​
2003Veien til trafikkforståelse – livslang læring
2004Ungdom
2005Helse – en ny dimensjon i vårt nasjonale trafikksikkerhetsarbeid ​
2006Trafikksikkerhet i et fremtidsperspektiv
2007Inspirasjonsseminar for økt kontakt og samhandling ​
2008Rus og trafikk
2009Trafikksikker ungdom – best i Norden
– samarbeid med Nordisk trafikksikkerhetsråd ​
2010Klok av skade- om sikkerhetsutstyr 
2011På trygg grunn – om lokalt trafikksikkerhetsarbeid ​
2012Konger på veien – om ungdomsulykker
2013Kampen om gata – om myke trafikanter i bytrafikk
2014Skulle bare på jobb – om arbeidsrelaterte trafikkulykker
2015Rett til ratt – om helsekrav og førerretten ​
2016Mennesker, teknologi og muligheter – jubileumskonferanse
2017Med hodet på rett sted – om påvirkning av trafikantatferd
2018Sårbare trafikanter – plaster fikser ikke alt
2019Nasjonale mål – regionalt ansvar​
2020Avlyst grunnet koronapandemien
2021Hvordan halvere antallet drepte og hardt skadde på 10 år?
2022Er førerrett en menneskerett?​
2023På vei mot nullvisjonen – fullt og helt, ikke stykkevis og delt!