Presentasjoner fra Trafikksikkerhetskonferansen 2024

Her finner du noen av presentasjonene fra årets trafikksikkerhetskonferanse.

Åpning

InnlederPresentasjon
Trafiksäkerhet som del i hållbarheten – hur då? – Hanna Wennberg, utredningsleder TrafikverketLast ned .pdf

Sesjon 1 Vei og fart – kroner, miljø og sikkerhet

InnlederPresentasjon
Sjonglering langs fylkesvei – Gro Ryghseter Solberg, samferdselssjef Buskerud fylkeskommuneLast ned .pdf
Balansekunst på riksvei – Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens vegvesenLast ned .pdf
Til kamp mot råkjørerne! – Knut Smedsrud, sjef UtrykningspolitietLast ned .pdf
Folk og fart: Hva påvirker hvor fort vi kjører? – Renata Steinbakk, spesialrådgiver Trygg TrafikkLast ned .pdf

Sesjon 2 – Trafikksikkerhetsavtrykk i virksomheter

InnlederPresentasjon
HMS – fra plattform til vei – Bente Christensen, Senior Advisor Safety EquinorLast ned .pdf
Sikkerhet i trafikken – Ruters bærekraftsstrategi – Snorre Lægran, plandirektør RuterLast ned .pdf
Sykkelbud – med livet som innsats? – Vibeke Milch Uhlving, forsker Transportøkonomisk instituttLast ned .pdf

Sesjon 3 – Nullvekst og nullvisjon

InnlederPresentasjon
Hvordan få flere til å gå og sykle uten at det blir flere ulykker? – Guro Ranes, avdelingsdirektør trafikksikkerhet Statens vegvesenLast ned .pdf
Kristiansand på sykkeltoppen – Jan Erik Lindjord, enhetsleder Kristiansand kommuneLast ned .pdf
Sykkelulykker – erfaringer fra akutten – Jon Ramm-Pettersen, seksjonsoverlege Oslo universitetssykehusLast ned .pdf
Fremtidens byer: Hvor skal vi sykle, og hvor skal vi gå? Sara Polle, gruppeleder mobilitet Sweco NorgeLast ned .pdf