En vei som går ut i horisont.

Hva er trafikksikker kommune?

Har din kommune blitt godkjent som “Trafikksikker Kommune?” Å bli godkjent som en trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke kan skje ulykker i kommunen, men det viser at det jobbes systematisk for at det ikke skal skje.

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. Kriteriene tar utgangspunkt i lover og forskrifter kommunen er pålagt og følge, slik at det ikke vil medføre ekstraarbeid for kommunen, kun en systematisering av trafikksikkerhetsarbeidet. 

Over halvparten av landets kommuner er nå godkjente og erfaringene deres er veldig gode.