Finland best i Europa på reduksjon av antall trafikkdrepte

Organisasjonen ETSCs årlige rapport om trafikksikkerhetsutviklingen i Europa i 2023 er offentliggjort. Antall drepte i trafikken gikk ned med kun 1 prosent, noe som setter EU-målene for 2030 i fare. Finland vant prisen for best progresjon i arbeidet med å redusere trafikkulykkene, og Norge ble Europas mest trafikksikre land for niende år på rad.

Årets PIN-pris – Road Safety Performance Index – gikk til Finland for landets betydelige fremgang i trafikksikkerhetsarbeidet. Antall drepte er redusert med 29 prosent det siste tiåret, mens gjennomsnittet i EU er på kun 16 prosent.  

– I Finland sier de «vahinko ei tule kello kaulassa», som omtrent kan oversettes til «ulykker kommer ikke med en bjelle rundt halsen». Dette kan forklare hvorfor finnene tar en omfattende og strategisk tilnærming for å dekke mange ulike aspekter ved trafikkfarer, sa Antonio Avenoso, adm. direktør i ETSC, under utdelingen.  

Veisikkerhet i Finland 

Akkurat som Norge styrer Finland etter nullvisjonen, det vil si at innen 2050 skal ingen dø eller bli hard skadd på veien. Siden 2000 har finnene satt i gang viktige tiltak for å forbedre sikkerheten:  

  • lavere fartsgrenser i urbane områder 
  • nye gang- og sykkelveier 
  • anlegg av 400 km motorveier  
  • automatisk fartskontroll på 3000 km hovedveier 

Den finske transport- og kommunikasjonsministeren Lulu Ranne var i Brussel og tok imot prisen: 

– Vi er veldig stolte. Trafikksikkerheten i Finland er betydelig forbedret det siste tiåret. Vi har ambisiøse mål og en tydelig strategiplan med 103 tiltak. Men selv om vi har lykkes i mye, så har vi fortsatt en lang vei å gå. Trafikkdrepte kan ikke være en pris vi betaler for mobilitet. Det må være trygt for folk å bevege seg rundt, sa Ranne. 

EUs fremgang med å redusere dødsfall i trafikken stagnerte i 2023 

Rapporten viser at det var 20 418 dødsfall på europeiske veier i fjor. Det er en nedgang på kun 1 prosent sammenlignet med 2022, altså langt under 6,1 prosent som er nødvendig for å nå EUs mål om 50 prosent reduksjon innen 2030.  

Norge utmerker seg fortsatt

Selv med et altfor høyt antall drepte på norske veier de siste to årene (116 personer i 2022 og 110 i fjor), har Norge fortsatt det laveste antallet trafikkdrepte per million innbyggere.  

– Det er selvfølgelig inspirerende, for det gjøres mye bra trafikksikkerhetsarbeid i hele landet. Samtidig kan vi ikke være fornøyde. Vi ligger per i dag betydelig bak vårt eget nasjonale mål om maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030. Skal vi nå dette målet, må tøffere tiltak iverksettes, understreker Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk som var tilstede under utdeling av prisen. 

ETSCs oppfordring til Europaparlamentet

ETSC oppfordrer det nyvalgte Europaparlamentet til å etablere et EU-byrå for veisikkerhet, med spesifikke fullmakter som å håndtere utrulling av automatiserte kjøretøy og utføre krasjundersøkelser. ETSC oppfordrer også Europakommisjonen til å starte arbeidet med ny revisjon av forskrifter for kjøretøysikkerhet for å henge med på den raske utviklingen av sikkerhetsteknologier. 

 

Fra venstre: Pasi Anteroinen, direktør i den finske trafikksikkerhetsorganisasjonen Liikenneturvan, Lullu Ranne, finsk transport- og kommunikasjonsminster og Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Fra venstre: Pasi Anteroinen, direktør i den finske trafikksikkerhetsorganisasjonen Liikenneturvan, Lullu Ranne, finsk transport- og kommunikasjonsminster og Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.