Aktuelt

Her finner du aktuelle artikler fra oss om vårt arbeid og våre aktiviteter knyttet til bedre trafikksikkerhet i Norge.

Aktuelt

Første heldigitale trafikksikkerhetskonferanse trekker flere deltakere enn noen gang

Trygg Trafikk har arrangert trafikksikkerhetskonferanse i godt over 20 år. Uten tvil er tradisjonen med en årlig landskonferanse om trafikksikkerhet et av vårens…

TrafikksikkerhetskonferansenTT

Kun 4 av 10 hardt skadde registreres i ulykkesstatistikken – hvor alvorlig er det?

I 2019 ble 565 personer hardt skadd i trafikken i Norge. Eller var det egentlig slik? Det er stor forskjell mellom tallene politiet…

Aktuelt

Seier for nullvisjonen: Utrykningspolitiet består!

- Det er gledelig at en samlet justiskomite ber regjeringen om å bevare dagens organisering av Utrykningspolitiet (UP). Politikontroller er et svært effektivt…

Aktuelt

Å halvere ulykkestallene krever politisk mot

Trafikksikkerhetskonferansen 2021 går av stabelen digitalt 14. april. Den røde tråden i konferansen er hva som skal til for å halvere tallet på…

Aktuelt

Nullvisjonen er 20 år: Fortsatt langt til mål

15. februar i 2001 vedtok Stortinget nullvisjonen. Den sier at ingen skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Visjonen er både dristig…

El-sparkesykler

Ja til strengere regulering av småelektriske kjøretøy

Høringen om hvordan el-sparksyklene skal reguleres er nå avsluttet. Blant forslagene Trygg Trafikk støtter er omklassifisering fra sykkel til motorvogn, 12 års aldersgrense,…

Aktuelt

Fjerning av helseattesten for eldre er uansvarlig

Et flertall i Stortinget har besluttet å fjerne kravet om obligatorisk helseattest for eldre over 80 år. - Uansvarlig og mot alle faglige…

Aktuelt

Regjeringen åpner for å bygge smale motorveier: – Tidsbesparelser ser ut til å være viktigere enn menneskeliv

Hareide varsler i dag at regjeringen åpner for at motorveier med 6-12000 kjøretøy i døgnet kan bygges med smal skulder for å øke…

Aktuelt

Statsbudsjettet 2021: Liten vilje til å følge opp nullvisjonen og ambisiøse trafikksikkerhetsmål

Budsjettforslagets omtale av trafikksikkerhet er kortfattet, lite forpliktende og tidligere «øremerkede» satsninger på bl.a. fysiske trafikksikkerhetstiltak er borte. – Er nullvisjonen i ferd…