Trafikksikkerhet i barnehagen

Trafikk i barnehagen er et spennende tema som passer inn i hverdagen. Barna opplever trafikk når de er på tur, hver gang de drar til og fra barnehagen, de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva de voksne gjør. 

Barnas trafikklubb

– en trafikkverden for store og små!

Klubben er gratis og har lett tilgjengelig pedagogisk innhold om trafikksikkerhet. Du finner filmserier, øveoppgaver og forslag til praktiske aktiviteter. Innholdet vårt kan enkelt integreres i arbeid med rammeplan, læreplanverket og i hverdagen generelt.

Tips og råd på e-post

Visste du at vi sender ut brev til foreldre med tips og råd om trygg atferd, tilpasset barnet alder? Gode vaner kan aldri læres for tidlig. Vi tar opp temaer som 

– barn i bil
– sykling med små trafikanter
– barnehage- og skolestart
– trygg skolevei
– undrespørsmål og oppgaver

Her finner du mer informasjon og påmelding til foreldrebrevet