Liten gutt som ligger i en ballbinge med små plastballer.

Barn forutsetninger i Trafikken 

Barn er impulsive. De har lett for å glemme at de er i ferd med å krysse veien hvis de oppdager noe spennende. Før 7-årsalderen er barnas tenkning konkret og bundet til det som skjer her og nå. De er opptatt av situasjonen i øyeblikket, og har problemer med å forestille seg en situasjon uten…

Ikke små voksne 

Barna oppfatter omgivelsene med seg selv som utgangspunkt. For eksempel kan barn ha vanskelig for å forstå at bilføreren ikke ser dem i mørket, når de selv kan se lysene fra billyktene. De forstår ikke at føreren kan være opptatt av andre forhold i trafikken, og at de derfor heller ikke legger merke til dem. 

For å lære barna ferdes i trafikken må vi se omgivelsene gjennom deres øyne. Små barn har ikke evne til å tenke og handle som voksne. Det kan være vanskelig for barna å se over parkerte biler og brøytekanter, og fordi de er lave er det også vanskeligere for andre trafikanter å se dem 

Syn og hørsel

Selv om barna kan løpe og gå, har de ikke samme evne til å stoppe brått ved behov. Det er en viktig ferdighet som først utvikles ved 9-årsalderen. Syn og hørsel avgjør hva vi får med oss i trafikken. Ved siden av å se, må vi tolke det vi ser. Den evnen er først ferdig utviklet i 15-årsalderen. Å kjenne igjen og høre hvor lydene kommer fra er viktig, og bidrar til at vi kan si noe om fart og avstand til bilen.

Tips og råd på e-post

Visste du at vi sender ut brev til foreldre med tips og råd om trygg atferd, som er tilpasset barnet alder? Gode vaner kan aldri læres for tidlig (gammelt jungelord). Vi tar opp temaer som 

– barn i bil
– sykling med små trafikanter
– barnehage- og skolestart
– trygg skolevei
– undrespørsmål og oppgaver

Her finner du mer informasjon og påmelding til foreldrebrevet