Om Barnas trafikklubb

Velkommen inn i et univers av varierte og spennende aktiviteter som legger til rette for god trafikkforståelse for barn. Barnas Trafikklubb er et ferdig pedagogisk opplegg for barnehagen, den er gratis og enkel og ta i bruk i en ellers hektisk barnehagehverdag. 

Trafikk er en naturlig del av hverdagen 

Trafikk kommer naturlig inn som et tema når barnehagen ferdes på tur med barna. Ved å være ute i trafikken vil barna få erfaringer og opplevelser de kan ta med seg videre i livet. 

Barnas Trafikklubb inneholder også nyheter, informasjon og smarte tips til foreldre. I tillegg kan foreldre finne gode råd om hvordan de kan ha gode samtaler i trafikken sammen med de minste barna, slik at de får en større forståelse for trafikkbildet. 

Målet med Barnas Trafikklubb er å øke barnas forståelse for hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken – på en måte som barna synes er morsom. 

Gode vaner som etableres fra barna er små, øker sannsynligheten for at barna tenker trafikksikkerhet når de blir større. 

Klubben er tilpasset årstidene med oppdrag som gir barna erfaringer med trafikksikkerhet. Klubben gir også informasjon til foreldre og oppgaver for barna på nett. 

Barn i trafikken 

Barnas Trafikklubb er med å gi barn erfaringer og opplevelser i trafikken som de kan ha nytte av den dagen de skal ferdes til og fra skolen, om det er i følgegrupper eller alene. Samfunnet rundt forventer at de barna som går til og fra skolen klarer å mestre de vanlige utfordringene de møte på veien. 

Å gjøre barn i stand til å forstå trafikkbildet, handler først og fremst om å skape gode holdninger. I Barnas Trafikklubb får både barnehager og foreldre inspirasjon til hvordan de kan bruke sitt nærmiljø for å øke barnas bevissthet og gjøre dem tryggere i trafikken. 

En trygg og god oppvekst 

Alle barn har krav på en trygg og god oppvekst, dette gjelder også trafikksikkerhet. Det er viktig at gode vaner og holdninger legges tidlig, slik at barna har et godt utgangspunkt for å bli gode trafikanter senere i livet. Trafikk har blitt en del av vår hverdag og det er viktig å gi barn erfaringer og opplevelser fra trafikken om hva som er trygt og hva som kan være farlig. 

Verdens eldste trafikklubb 

Barnas Trafikklubb ble etablert i 1966, da som verdens første trafikklubb for barn. Klubben har i løpet av sine nesten 50 år vært gjennom flere endringer og er i stadig utvikling. 

Historisk tilbakeblikk