Stort rom i en barnehage med stoler, leker og tavler.

Trafikk i planverket

Vi anbefaler at alle barnehager omtaler trafikksikkerhet i sine årsplaner og har trafikk som tema på minst ett foreldremøte i året. Rammeplanen gir føringer for hvbordan vi skal jobbe med trafikk i barnehagen. 

Å ferdes trygt i trafikken er ikke alltid like enkelt for små barn. Trafikksituasjoner kan være krevende og uoversiktlige. Barn har ikke de samme forutsetningene som voksne i trafikken. De er små av vekst og har vanskelig med å forstå alt de ser og hører i trafikken.

Trafikksikkerhet bør være en naturlig del av dannelsen og dermed barnehagens innhold. I rammeplanen for barnehagen står det under fagområdet nærmiljø og samfunn at: «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.»

Trafikk i Rammeplanens fagområder