Lekematte eller leketeppe med veier og trafikkaktiviteter. Barn i bakgrunnen.

Trafikkaktiviteter i barnehagen

Barn lærer trafikk på mange måter. Aktiviteter og leker som foregår i barnehagen, kan sammen med opplevelser og erfaringer fra trafikken, være med å skape et godt grunnlag for at de skal kunne ferdes tryggere i trafikken. 

Kanskje leker dere allerede «rødt og grønt» lys eller har laget en trafikkløype i barnehagen. Mange av aktivitetene som gjøres i barnehagen er knyttet opp mot trafikk. 

Barn trenger å trene på å lære å stoppe, gå sakte, se seg for til alle kanter, vente på tur, og ta hensyn til hverandre hvis de skal bli tryggere trafikanter. Dette kan de også trene på inne i barnehagen. 

Når barna står i kø og venter på tur før de skal vaske hender, ser symboler og skilt inne i barnehagen, erfarer hvor viktig det er å ta hensyn til hverandre eller samspiller om hvem som skal sykle hvor, gjør de seg erfaringer knyttet opp mot trafikk. 

Hinderløype som legger opp til stasjoner hvor barna skal stoppe brått, vente på tur, ta hensyn til hverandre, gå gjennom smale hindringer, vente på grønt lys og stoppe ved rød mann er en av mange måter barna kan trene på dette. 

I Barnas trafikklubb finner dere mange gode og morsomme oppgaver og aktiviteter for barnehagen. Klubben er gratis for alle barnehager i Norge og kan være med på å gi dere inspirasjon og motivasjon i arbeidet med trafikk i barnehagen.