Liten gutt eller jente som peker mot fotografen.

Barns forutsetninger

Barn er impulsive. De har lett for å glemme at de er i ferd med å krysse veien hvis de oppdager noe spennende.

Før 7-årsalderen er barnas tenkning konkret og bundet til det som skjer her og nå. De er opptatt av situasjonen i øyeblikket, og har problemer med å forestille seg en situasjon uten selv å være i den. Derfor har de også liten evne til å forutsi hendelser eller til å overføre erfaringer fra andre situasjoner.

Ikke små voksne

Barna oppfatter omgivelsene med seg selv som utgangspunkt. For eksempel kan barn ha vanskelig for å forstå at bilføreren ikke ser dem i mørket, når de selv kan se lysene fra billyktene. De forstår ikke at føreren kan være opptatt av andre forhold i trafikken, og at de derfor heller ikke legger merke til dem.

For å lære barna ferdes i trafikken må vi se omgivelsene gjennom deres øyne. Små barn har ikke evne til å tenke og handle som voksne. Det kan være vanskelig for barna å se over parkerte biler og brøytekanter, og fordi de er lave er det også vanskeligere for andre trafikanter å se dem.

Syn og hørsel

Selv om barna kan løpe og gå, har de ikke samme evne til å stoppe brått ved behov. Det er en viktig ferdighet som først utvikles ved 9-årsalderen. Syn og hørsel avgjør hva vi får med oss i trafikken. Ved siden av å se, må vi tolke det vi ser. Den evnen er først ferdig utviklet i 15-årsalderen. Å kjenne igjen og høre hvor lydene kommer fra er viktig, og bidrar til at vi kan si noe om fart og avstand til bilen. Først ved 10-årsalderen er barna i stand til å utnytte informasjonen fra hørsel og syn fullt ut.