Et blikkskur med grafittikunst i skogkanten.

Skole og trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet for barn og ungdom er de voksnes ansvar. Skolene skal arbeide helhetlig med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i tråd med læreplanverket.

Bilde av personer ovenfra som peker og trykker på tastaturet til en laptop.

Informasjon til lærere og foreldre

Barn og unges sikkerhet i trafikken er de voksnes ansvar. Vi må legge til rette for at barn og unge ferdes trygt i trafikken og får god trafikkopplæring. Her har vi samlet aktuelle brosjyrer og veiledere som er nyttige i dette arbeidet.

Fargeblyanter liggende i sirkel på en slik måte at det er en tom sirkel i midten.

Trafikksikkerhet på flere språk

Trygg Trafikk har utviklet tospråklige læringsressurser. Ved å bruke disse læringsressursene kan elever som er nye i Norge lære om trafikksikkerhet og økt risikoforståelse samtidig som de lærer norsk. Det er Samferdsels-departementet som har finansiert læringsressursene gjennom tilskuddsordningen til lokale tiltak for trafikksikkerhet.

To jenter som sitter tett i tett og holder rundt hverandre.

UNG

Her skal det stå en introduksjonstekst som forteller hva UNG i Trygg Trafikk er. Den bør ikke være for lang og den bør skrives til målgruppene.