Aktuelle lover og retningslinjer

Her finner dere blant annet relevante utdrag fra «Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova)» og andre retningslinjer som kan være nyttige når det kommer til særlig farlig skolevei.