Når eleven har rett til skyss

Trygg Trafikk får mange henvendelser fra foreldre om hvilke regler som gjelder for gratis skoleskyss på grunn av lengden på skoleveien.

En elev i grunnskolealder har som tidligere nevnt, rett til gratis skyss dersom skoleveien er lengre enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn). Veilengden regnes som korteste avstand på «farbar veg» fra dør til dør mellom hjem og skole. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for organiseringen av gratis skoleskyss for elever i grunnskolen (1.-10.trinn).

Elever som har rett til gratis skyss, har imidlertid ikke alltid rett til skoleskyss til og fra selve hjemmet. Det kan kreves at eleven går en «rimelig distanse» fram til en oppsamlingsplass. Hva som er «rimelig distanse» avgjøres etter en konkret vurdering av forhold ved enten den enkelte elev – for eksempel alder eller modenhetsgrad, eller selve veien – for eksempel trafikktetthet eller framkommelighetsgrad.

Dersom foreldrene vurderer at denne strekningen fra hjemmet til oppsamlingsplassen (for eksempel et busstopp) er uforsvarlig, kan de klage til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) på organiseringen av skyssen.