Fargeblyanter liggende i sirkel på en slik måte at det er en tom sirkel i midten.

Trafikksikkerhet på flere språk

Trygg Trafikk har utviklet tospråklige læringsressurser. Ved å bruke disse læringsressursene kan elever som er nye i Norge lære om trafikksikkerhet og økt risikoforståelse samtidig som de lærer norsk. Det er Samferdselsdepartementet som har finansiert læringsressursene gjennom tilskuddsordningen til lokale tiltak for trafikksikkerhet.

Her finner du læringsressurser oversatt til arabisk, tigrinja, pashto, dari, kurmandji, somali og engelsk. Innholdet er basert på Trygg Trafikks grunnbok i trafikkopplæring for 1.-4 trinn, og er en hjelp til å nå kompetansemålet i kroppsøving: «Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.»

Ressursene er tematisk inndelt med illustrasjoner og har fagtekster tilpasset ulike nivåer. I tillegg til illustrasjoner og fagtekster finner du også tilhørende refleksjonsoppgaver og videoer dubbet på de seks språkene.

Ressursene kan brukes av lærere for å forklare sentrale trafikkord på elevens morsmål, av tospråklige lærere, av elevene selv og av foreldre som ønsker å hjelpe til.

Ressursene er lagt ut i PDF-format og kan fritt skrives ut og brukes i undervisningen og i leksearbeid.

Lena Westrum

Avdelingsleder opplæring barn og unge