Barnas Trafikklubb Designmanual

Hva er Barnas Trafikklubb?

Barnas trafikklubb er gratis og åpen for alle. Med Barnas Trafikklubb ønsker vi å støtte dere i arbeidet med å integrere trafikk på en naturlig måte i årsplanen og foreldresamarbeidet. Målet er å øke barns forståelse for hva som er trygt og farlig i trafikken – på en måte barna synes er morsom.

Hvordan bruke profilmanualen

For å lykkes må vi kommunisere godt og ikke minst skape en helhetlig visuell profil for Barnas Trafikklubb på alle flater i alle grafiske elementer. Denne profilmanualen er en veileder og en hjelp i arbeidet. 

Profilmanualen er laget for egne medarbeidere og eksterne formgivere. Den inneholder grunnleggende grafiske elementer med eksempler på god bruk.

Les mer om Barnas Trafikklubb her: www.barnastrafikklubb.no

Størrelse

  • Logoen må ikke brukes i for liten størrelse.
  • Tilse at teksten i logoen er lesbar.

Avstand til andre elementer:

Tilse at logoen har tilstrekkelig med luft rundt seg når den settes sammen med andre elementer.

Logosymbol/logovarianter

Figuren i logoen, Lyset, finnes i flere varianter.

Fargepalett

Barnas Trafikklubbs hovedfarger er inspirert av årets fire sesonger. De fire fargene er definert i hovedpaletten, samt i en mørkere valør i sekundærpaletten. I tillegg finnes det to nøytrale støttefarger som brukes når det ikke er hensiktsmessig med bruk av sterke farger.

Hovedpalett

Sekundærpalett

Nøytrale støttefarger

Typografi

Heading og sub-heading

Barnas Trafikklubb benytter samme profilfont som Trygg Trafikk, Forma DJR Text. Denne er tilgjengelig hos Adobe Fonts.

Andre behov

I de tilfeller skolen eller andre uten tilgang på Adobe CC ønsker å lage eget materiell i f.eks. Word eller PowerPoint kan fonten Helvetica brukes.

Ikoner

Mye av innholdet i Barnas Trafikklubb kan implementeres i barnehagens årsplan. Derfor er det utviklet ikoner for hver årstid.

Vår

Sommer

Høst

Vinter

Last ned redigerbar fil