Hjertesone Designmanual

Hva er Hjertesone?

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere og triveligere for elevene å gå eller sykle. En hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole, og er en prosess som består av små og store tiltak. Et viktig tiltak kan være å etablere faste stoppesteder utenfor hjertesonen for barn som kjøres med bil.

Hvordan bruke profilmanualen

For å lykkes må vi kommunisere godt og ikke minst skape en helhetlig visuell profil for hjertesone på alle flater i alle grafiske elementer. Denne profilmanualen er en veileder og en hjelp i arbeidet. 

Profilmanualen er laget for egne medarbeidere og eksterne formgivere. Den inneholder grunnleggende grafiske elementer med eksempler på god bruk

Les mer her: www.hjertesone.no eller her: facebook.com/hjertesone

Hovedlogo 1-2:

Hjertesone har en logoversjon for bokmål og en for nynorsk. Det skal tilstrebes å bruke versjon (1) eller (2).

1. Logo bokmål

2. Logo nynorsk

Alternativ logo 3-4

Kan brukes i de tilfellene der hvor enten bakgrunnsfargen eller tekstilen gjør at sort eller grønn tekst ikke blir synlig eller gir dårlig lesbarhet.

3. Logo for bruk på mørk bakgrunn

4. Logo for bruk på farget tekstil

Logofiler

Logoplassering

Logo skal minimum ha like mye luft/avstand til andre elementer som undertekst bygger i høyden. Logoens senter måles ut fra midten i teksten «HJERTESONE».

Det er ikke tillatt å forandre elementenes innbyrdes forhold eller grafiske form, f.eks. ved å bytte skrifttype, strekke eller understreke dem. 

Eksempler på plassering

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Symboler for ulike soner

Disse fire symbolene kan benyttes der hvor man ønsker å forsterke de ulike områdene hjertesone har fokus på. 

Eksempler på bruk

Fargepalett

Paletten er delt opp i tre nivåer der hovedpaletten benyttes i størst mulig omfang. Støttepaletten brukes på mindre flater der det er behov for å hente inn farger utover de to valørene i hovedpaletten. Logofargene kan også benyttes som støttefarger.

Hovedpalett

Støttepalett

Logofiler

Typografi

Heading og Sub Heading

For heading og sub heading benyttes fonten Museo, og da hovedsaklig Museo Slab 100 og Museo Slab 900.

Brødtekst

Til brødtekster etc. benyttes fonten DIN som egner seg bedre til større tekstmengder. DIN benyttes også i de tilfellene der tekst settes i liten størrelse.

Andres behov

I de tilfeller skolen ønsker å lage eget materiell i f.eks. Word eller PowerPoint kan fonten Courier benyttes som heading og sub heading. Arial som brødtekst.

Profileringsartikler

Ved bestilling av profileringsartikler må man velge produktfarger som er godt egnet for gjengivelse av logo. Hvit eller grå er å foretrekke, som vist i eksemplene.

Man må også være bevisst plassering og størrelse på logo. Det er viktig at logoen kommer tydelig frem.

I noen tilfeller kan profileringsartikler by på ulike utfordringer i forhold til logoens oppbyggning eller at man ønsker å bruke teksten under logoen separat. Her er noen eksempler på hvordan man kan løse dette på en god måte. 

Skilt

Mange skoler ønsker å sette opp skilt for å markere at skolen har en hjertesone eller for å markere ulike soner, som vist her med skilt for droppsone. 

Det er viktig at hver enkelt skole avklarer med sin kommune hvor skiltene skal plasseres med tanke på biltrafikk, gående og syklende. 

Fotomanér

Bilder er et viktig virkemiddel og skal formidle at hjertesone er et prosjekt som hjelper dere til å få mindre biltrafikk rundt skolen. Bildene bør i hovedsak være tett på av aktive og blide skolebarn i grunnskolealder.

Hent gjerne inn farger fra hjertesone fargepaletten i motivene, slik at disse tydelig bindes sammen med resten av profilen.

Eksempelbilde 1

Eksempelbilde 2

Eksempelbilde 3

Eksempelbilde 4

Eksempelbilde 5

Eksempelbilde 6