Dokumenter og lenker

Her finner du en samling av dokumenter og lenker som vi tror kan være nyttig for deg som er opptatt av trafikksikkerhet.

Årsrapport

Årsrapport Trygg Trafikk 2020
Årsrapport Trygg Trafikk 2019
[Last ned .pdf]
Årsrapporter fra regionkontorene
Disse finner du på fylkenes egne sider.

Trygg Trafikks Strategi

Strategi 2018-2025
[Last ned .pdf]

Andre rapporter

Helsevesenbasert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykker
Status på feltet og forslag til hvordan trafikkulykkesdata kan registreres.