Tips til hvordan komme i gang med el-sparkesykkel

Å kjøre en el-sparkesykkel ser lett ut på avstand, men gir noen utfordringer for deg som trafikant. Når du skal ut for første gang, er det det beste for alle at du gjør det uten skader og uhell.

Øv først!

Hvis du er fersk bruker av el-sparkesykkel anbefaler vi at du øver på å:

  • Finne balansepunktet ved oppstart
  • Betjene bremsefunksjonen 
  • Svinge og stoppe  
  • Se hva som foregår bak deg 

Alle disse punktene er viktig å mestre når du skal ut i trafikken med en el-sparkesykkel, og de vil bidra til at du blir en tryggere og sikrere el-sparkesyklist. Det virker kanskje som en bagatell, men bare det å skulle se bak deg byr på utfordringer. Det er ikke uvanlig at man vrir hele overkroppen og ikke bare hodet i slike tilfeller. Husk at du har et spesielt ansvar for å vise hensyn til fotgjengere. I et bymiljø endrer også forholdene seg raskt. Det krever at du er tilpasningsdyktig og tenker raskt når du trenger det.  

Tips til kjøringen:  

  1. Bestem deg for å være årvåken og fokusert når du ruller av gårde.  
  2. Ikke tenk på dette som bare lek og moro.  
  3. Sørg for å bli sett og forstått i trafikken av andre.  
  4. Vær bevisst på at du er definert som kjørende på lik linje som en syklist, og dermed må du overholde sykkelreglene. 
  5. Ikke kom for brått på andre trafikanter.  
  6. Tilpass farten din etter hvor du kjører og hvor mange andre som er rundt deg.