Elsparkesykkel

Vi blir flere som bruker el-sparkesykkel når vi skal reise fra ett sted til et annet, og tallene over skader på el-sparkesykkel går opp. Her finner du våre viktigste råd og anbefalinger for en trygg tur på el-sparkesykkel.

Elsparkesykkel som er parkert på fortau i bymiljø. Vi ser den fra bakhjulet og ganske tett på.

Tips til hvordan komme i gang med el-sparkesykkel

Skal du kjøre el-sparkesykkel for første gang anbefaler vi at du øver først og gjør deg kjent med reglene for el-sparkesykkel. Her finner du våre tips til hvordan du komme i gang på en god måte.

Bilde av elsparkesykkel foran en vegg med streetart.

Dette er reglene for fart på el-sparkesykkel

Lurer du på hastighetssperre betyr? Når blir en el-sparkesykkel ulovlig å bruke? Kan man kjøre fortere enn 20 km/t hvis man er på egen eiendom? Her finner du reglene knyttet til hastighet på el-sparkesykkel.

Slik kjører du i byen

El-sparkesyklene er fremkomstmiddelet som for mange betyr enkel, fri og grønn mobilitet. Samtidig skjer det mange ulykker på el-sparkesykkel. Her er våre tips til hva du bør passe på når du kjører el-sparkesykkel i byen.

Bilde av en ungdom på en elsparkesykkel bakfra. Vi ser bare bena og ungdommen står på rødt grusunderlag.

Råd til skoler om el-sparkesykkel

Trygg Trafikk får henvendelser fra skoler om hvordan de skal forholde seg til at elever bruker elektrisk sparkesykkel til skolen. Her kan dere lese våre råd og anbefalinger.

El-sparkesykkel og ulykker

Vi vet at det er mange som skades når de kjører el-sparkesykkel. Men hva vet vi om ulykkene, når de skjer og hvilke skader som er mest vanlig?