Brosjyrer og annet materiell om barn i bil

Våre brosjyrer om sikring av barn i bil er veldig populære, og de blir stadig delt på helsestasjoner, foreldremøter i barnehage og skole og på kurs som tar for seg trygghet og sikkerhet på veien.

Brosjyre om sikring av barn i bil

Brosjyren tar for seg de viktigste temaene om sikring av barn i bil. Brosjyren er laget sammen med politiet og Statens vegvesen.

NB! Brosjyren er under oppdatering.

Folder på 6 språk

Folder på seks forskjellige språk som tar for seg de viktigste punktene som sikring av barn i bil:

  • Bakovervendt
  • Montering
  • Ta av tykke klær
  • Airbag

Plakater om små barn i bil på ulike språk

Plakater om større barn i bil på ulike språk

Illustrasjon av montering av babystolen

Kurs om barn i bil

Kurset er å gi en innføring i sikring av barn i bil, og hvordan sørge for at barnet er tryggest mulig. Kurset er ment for personer som har norsk som andrespråk, og kan benyttes i norskopplæringen.

Kurs om barn i bil til bruk i norskopplæringen.

Faktaark om sikring av gravid og spedbarn i bil

Faktaark til helsestasjonene

Trygg Trafikk har laget informasjonsmateriell som er spesielt utviklet for å kunne deles ut på helsestasjonene.
Materiellet besvarer spørsmål og utfordringer foreldrene står i, basert på barnets alder.

Her finner du faktaarkene til utdeling på helsestasjonene

2 åring som sitter bakovervendt og ser mot bagasjerommet.

Bilstolvelgeren på 10 forskjellige språk!

Nettressursen bilstolvelgeren.no hjelper foreldre med valg av bilstol, og andre tips og sikring av barn i bil. Nettressursen finnes på norsk, og ni andre språk. Også ukrainsk!

Besøk bilstolvelgeren.no