Bil i fart som kjører med campingvogn hengende bak.

Regler for kjøring med tilhenger

Reglene for kjøring med tilhenger kan virke litt vanskelige. Her skal vi prøve å hjelpe deg litt.

Personbil og tilhengerprøve

Med «personbil» menes bil i klasse B, det vil si bil med tillatt totalvekt høyst 3500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. 

Hovedregelen for førerkort klasse B er at du må avlegge egen tilhengerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen (BE, C1E, CE, D1E eller DE) hvis du skal trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. «Tillatt totalvekt» betyr den maksimale totalvekt tilhengeren er registrert for i vognkortet. Dette er vekten av både tilhenger og last. 

«Campingvogn-regelen»

Begrensningen på 750 kg gjelder ikke for klasse B dersom du følger «campingvogn-regelen». Regelen gjelder for alle typer tilhengere, men har størst praktisk betydning for de som kjører campingvogn. Med klasse B kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt ikke overskrider 3500 kg

Klasse B 96 

Med klasse B 96 kan du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg når summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er i området 3501–4250 kg. 

Tilhengerens maksimalt tillatte totalvekt finner du dermed ved å trekke bilens tillatte totalvekt fra 4250 kg. 

Fra 19. januar 2013 kan du få påført kode 96 (klasse B 96) etter å ha gjennomført minst 7 timer obligatorisk opplæring. Dette krever ingen førerprøve (oppkjøring). Med klasse B 96 kan du føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten hvis du har ren klasse B.

Klasse BE 

De som har tatt førerkort klasse BE for første gang før 19. januar 2013, slipper du å beregne tilhengerens «tillatt totalvekt» slik som for klasse B og B 96. Da er det nok å sjekke i bilens vognkort for å finne «tillatt hengervekt» (maksimal aktuelle totalvekt for kjøring med tilhenger på denne bilen) og «tillatt vogntogvekt» (maksimal aktuelle vogntogvekt for bil + tilhenger). 

Har du tatt førerkort klasse BE for første gang 19. januar 2013 eller senere, kan tilhengeren veie maksimalt 3500 kg. Selv om bilen er klasse B, må du ha klasse C1E (lett lastebil) hvis tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kg.

Bilen er avgjørende 

Selv om du kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter førerkortforskriften, må du alltid sjekke i bilens vognkort hvor tung tilhenger bilen kan trekke. Kanskje kan du trekke tilhengeren, men ikke med full last. Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.  

Tilhengeren avgjør farten 

Tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, skal være utstyrt med brems. Hvis du kjører på veg med fartsgrense over 80 km/t, er det kun tilhengere som er godkjent for inntil 100 km/t (kalt Tempo 100-godkjenning) som kan kjøre over 80 km/t. Kjører du med tilhenger uten brems, kan du  kjøre 80 km/t hvis tilhengeren har aktuell totalvekt på 300 kg eller mer. En forutsetning for å kjøre i 80 km/t er at tilhengeren er i forsvarlig stand og at lasten er forsvarlig sikret. 

Du finner tilhengerkalkulator på hjemmesidene til Statens vegvesen. Her er det enkelt å regne ut grensene som gjelder i ditt aktuelle tilfelle.

Gjør tilhengeren klar for veien

Før du skal ut på veien med henger bør du gjennomføre en kontroll. Det er like viktig om man kjører en liten åpen henger eller en stor skaphenger. 

Her finner du informasjon om hva som bør kontrolleres.

Bobil

Ønsker du å reise med bobil? Vi har tipsene! Å kjøre bobil er annerledes enn å kjøre vanlig personbil. 

Vi har tips til kjøring med bobil

På ferie med småbarn i bobil