Siden av en bil på en vei som er dekket av snø.

Tips og råd om bilkjøring

De fleste av oss ønsker å komme fra et sted til et annet på en tryggest og mest mulig effektiv måte. For å få dette til finnes det en del gode tips det er lurt å følge.

Bruk bilmodus på telefonen!

Mange lar seg distrahere av telefonen mens man kjører. Vet du at mobilen kan hjelpe deg med å begrense distraksjonen? Sett deg selv og telefonen i bilmodus!

Les mer om bilmodus og hvordan du bruker det.