Biler parkert i parkeringshus med fronten ut.

Derfor bør du parkere med fronten ut

Selv om farten er lav, skjer det ofte ulykker på parkeringsplasser. For å unngå å treffe noe eller noen, i verste fall, er det lurt å rygge inn i lommen og parkere med fronten ut. Rygg inn – kjør ut!

Det er mange faktorer å ta hensyn til når du kommer inn på en parkeringsplass. Det kan være biler på vei inn og ut, barn som løper, og gående til og fra. Dette har du oversikt over når du kjører inn på parkeringsplassen. Når du derimot skal kjøre ut igjen, har du ikke like god oversikt med mindre du parkerte med fronten ut.

Når du uansett må rygge, er det lurt å gjøre det først som sist.

Alvorlige ulykker skjer på parkeringsplasser, og små barn er særlig utsatt. De har ikke samme risikoforståelse som oss voksne, de er små og vanskelig å oppdage i blindsonen.

Bedre oversikt når du kommer, enn når du drar

Mange velger å kjøre rett inn i lommen fordi det oppleves enklest der og da. Men å parkere med fronten inn gir dårlig oversikt over omgivelsene når de skal rygge ut.

Tre gode grunner til at du bør parkere med fronten ut:

  1. Du har bedre oversikt over omgivelsene når du ikke rygger ut fra lommen.
  2. Parkeringsplassen kan være oversiktlig og ha god plass når du parkerer, men kanskje det er fullt og uoversiktlig når du skal kjøre ut.
  3. Andre har bedre oversikt over deg. Det er lettere å bli oppmerksom på en bilfører som er i ferd med å rygge inn i en lomme, enn når hen er i ferd med å rygge ut av den. Det gjør det enklere for andre trafikanter å ta forholdsregler.