Bilde av elsparkesykkel foran en vegg med streetart.

Dette er reglene for fart på el-sparkesykkel

Lurer du på hastighetssperre betyr? Når blir en el-sparkesykkel ulovlig å bruke? Kan man kjøre fortere enn 20 km/t hvis man er på egen eiendom? Her finner du reglene knyttet til hastighet på el-sparkesykkel.

Det er ikke fartsgrenser for bruk av elsparkesykler, men de må ha hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 kilometer i timen med motorkraft.

Men man kan vel kjøre uten hastighetssperre på privat område eller eiendom?  

Nei, det kan man ikke. Vegtrafikkloven gjelder uansett om det er på offentlig vei, privat vei, offentlig eiendom, privat eiendom, i terrenget, på lukket bane eller på et annet avsperret område.

Lovlig å selge, ulovlig å bruke

Det er verdt å merke seg at el-sparkesykler uten hastighetssperre eller med mulighet for å fjerne den, er lovlig å selge – så lenge det merkes med at den er ulovlig å bruke. Vær oppmerksom på det hvis du skal kjøpe deg en el-sparkesykkel!

Fartsgrense på fortauet

Når du skal kjøre forbi fotgjengere på fortau, gangvei og gangfelt, er øvre fartsgrense 6 km/t ved passering.

Er det for mange mennesker til at dette er mulig, har du ikke lov til å sykle eller kjøre på fortauet. Da skal du gå av og trille elsykkelen på fortauet eller kjøre ut i veibanen.

Kilde: Statens vegvesen

To personer på elsparkesykkel i byen. Begge smiler og begge har hjelm på.

Regler for å bruke elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy

Dette gjelder elsparkesykkel (el-sparkesykkel), hoverboard, segway, airwheel, elektrisk skateboard, løperhjul – kjært barn har mange navn. Fra våren 2022 ble elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy klassifisert som liten elektrisk motorvogn. Det betyr at du har et større ansvar overfor fotgjengere når du ferdes i trafikken med disse kjøretøyene.