Elsparkesykkel som er parkert på fortau i bymiljø. Vi ser den fra bakhjulet og ganske tett på.

Tips til hvordan komme i gang med el-sparkesykkel

Skal du kjøre el-sparkesykkel for første gang anbefaler vi at du øver først og gjør deg kjent med reglene for el-sparkesykkel. Her finner du våre tips til hvordan du komme i gang på en god måte.

Øv først!

Hvis du er fersk bruker av el-sparkesykkel anbefaler vi at du øver på å:

  • Finne balansepunktet ved oppstart
  • Betjene bremsefunksjonen 
  • Svinge og stoppe  
  • Se hva som foregår bak deg

Alle disse punktene er viktig å mestre når du skal ut i trafikken med en el-sparkesykkel, og de vil bidra til at du blir en tryggere og sikrere el-sparkesyklist. Det virker kanskje som en bagatell, men bare det å skulle se bak deg byr på utfordringer. Det er ikke uvanlig at man vrir hele overkroppen og ikke bare hodet i slike tilfeller. Husk at du har et spesielt ansvar for å vise hensyn til fotgjengere. I et bymiljø endrer også forholdene seg raskt. Det krever at du er tilpasningsdyktig og tenker raskt når du trenger det.  

Gjør deg kjent med sykkelreglene for el-sparkesykkel

Her kan du lese de reglene for el-sparkesykkel. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med reglene slik at du kjører sikkert og kommer deg frem på en trygg måte.

Trygg Trafikk anbefaler 12 års aldersgrense og at du bruker hjelm

Når du er fører av en el-sparkesykkel, er du definert som kjørende. Dermed må du forholde deg til trafikkreglene som andre kjørende. Alle kjøretøyene innen mikromobilitet-begrepet faller mer spesifikt inn under sykkeldefinisjonen og de tilhørende reglene. 

Siden el-sparkesykler krever litt ferdighet og modenhet i trafikken, råder Trygg Trafikk myndighetene til å sette en nedre aldersgrense på 12 år for kjøretøyene. Siden du på el-sparkesykkel vil være skadeutsatt på en måte som er sammenlignbar med de som sykler, råder også Trygg Trafikk deg på det sterkeste til å bruke hjelm. 

Tips til kjøringen

  1. Bestem deg for å være årvåken og fokusert når du ruller av gårde.  
  2. Ikke tenk på dette som bare lek og moro.  
  3. Sørg for å bli sett og forstått i trafikken av andre.  
  4. Vær bevisst på at du er definert som kjørende på lik linje som en syklist, og dermed må du overholde sykkelreglene. 
  5. Ikke kom for brått på andre trafikanter.  
  6. Tilpass farten din etter hvor du kjører og hvor mange andre som er rundt deg.