Moped over bro i ettermiddagslys.

Ungdom utsatte på lett MC 

Førere og passasjerer på lett motorsykkel har om lag 5 ganger så høy risiko for å bli hardt skadd i trafikkulykker sammenlignet med mopedførere. 

Erfaring og modenhet 

Forskjellen i risiko for å bli hardt skadet knyttes først og fremst til forskjellen i kjøretøyenes tekniske hastighet (lovlig toppfart). 


Unge føreres problem uansett kjøretøy er – og har alltid vært – mangel på erfaring i kombinasjon med umodenhet. Med modenhet mener vi i denne sammenhengen egenskaper som er knyttet til hjernens utvikling. 
Evnen til selvregulering er vesentlig for å redusere risiko. Føreropplæringen legger stor vekt på dette, spesielt for kjøretøy der fører og passasjer er ubeskyttet hvis det skjer en ulykke.  

Solid opplæring er viktig 

Føreropplæringen i Norge er ansett for å være en av de beste i verden. Opplæring på lett motorsykkel er grundig og legger vekt på den kompetansen som er viktig for å redusere risiko for ulykker og skader. 

Mopedopplæringen er mindre omfattende og mer tilpasset kravet til en fører under kjøring i lavere hastighet (max 45 km/t) 
Risikoen for alvorlige skader øker med farten. Det er derfor mer krevende å håndtere risiko for alvorlige skader på lett motorsykkel sammenlignet med for eksempel moped. 

Det er heldigvis svært få som omkommer i ulykker på moped eller lett motorsykkel. Derfor gir risikotall for dødsulykker på disse kjøretøyene begrenset mening. 

Ta praten med ungdommen før de velger 

Transportbehovet er forskjellig fra ungdom til ungdom. Noen har lange avstander til skole, jobb og fritidsaktiviteter, noen trenger ikke å kjøre så langt. 

Interesse og motivasjon er også forskjellig. Interesse for motorsykkel har betydning for hvor mye tid og penger man vil legge i kjøretøyet, sikkerhetsutstyret og i å skaffe seg nødvendig opplæring. 

Foreldre/foresatte kjenner ungdommene godt og kan vurdere graden av modenhet, selvinnsikt og evne til å tenke risiko. 

Ta også gjerne kontakt med en trafikkskole som driver med motorsykkelopplæring. De vet mye om dette temaet og kan bidra med gode råd.