Lover og regler på sykkel

En sykkel og elsykkel er definert som kjøretøy, derfor skal du i all hovedsak følge samme regler som andre kjørende. Lovteksten som gjelder sykling finner du i Forskrift om kjørende og gående trafikk i Trafikkreglene.

Sikkerhet først

Skal du pugge og lære deg en trafikkregel utenat så er det Vegtrafikklovens §3. Vegtrafikklovens tredje paragraf ligger til grunn for alle andre paragrafer i Trafikkreglene og Vegtrafikkloven. 

Hensikten med denne regelen er å gjøre det sikrest mulig for alle som bruker veien. Vegtrafikklovens §3 gjelder alle trafikanter, gående, syklende og kjørende. Den handler om at du har et personlig ansvar for at din atferd i trafikken ikke skaper farlige og vanskelige situasjoner for andre trafikanter (gående, kjørende eller syklende). 

Tredje paragraf er altså et godt sted å starte for alle som skal ut i trafikken – uansett kjøretøy. I denne paragrafen i Vegtrafikkloven beskrives hovedbegrepene hensynsfull, aktpågivende og varsom, som betyr at du må vise hensyn og være oppmerksom og forsiktig i trafikken. Som syklist innebærer dette først og fremst at du må kunne tilpasse farten din til stedet, sikten og trafikkforholdene rundt deg, og at du må kjenne, og overholde, trafikkreglene.

Hvor kan du sykle, og hvordan?

Det første du må vite, er hvor du faktisk har lov til å sykle, hvor du ikke kan sykle, og hvordan du skal opptre på forskjellige typer veier. Dette beskrives i Forskrift om kjørende og gående trafikk, §4 og §18.3. Du kan i utgangspunktet sykle over alt, så lenge du sykler med kjøreretningen og følger skiltingen. Det er forbudt å sykle på motorvei eller når skiltet «Forbudt for syklende» er satt opp.

Forbikjøring og svinging med sykkel

Vikeplikt på sykkel

Når du sykler i kjørebanen, gjelder de samme vikepliktsreglene som for andre kjørende. I all hovedsak er det den såkalte «høyreregelen» som gjelder. Dette vil si at du også på sykkel har vikeplikt for all trafikk som kommer fra høyre når du sykler i kjørebanen, hvis ikke annet er oppgitt ved skilting eller trafikklys. Når du har vikeplikt, må du vise dette tydelig ved å sette ned farten i god tid, eller ved å stoppe helt. Hvis du er usikker på om du har vikeplikt eller ikke, er det alltid en god idé å oppføre deg som om du har det. 

De fleste alvorlige ulykker med syklister skjer i kryss, i møte med andre kjøretøy. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i vikepliktsreglene og risikofaktorene. Vikepliktsreglene for syklister henger direkte sammen med hva slags vei du sykler på. Andre trafikanter har som regel kun vikeplikt for deg dersom du sykler i kjørebanen, og da er det som sagt høyreregelen som gjelder. Kommer du fra gang- og sykkelvei og skal kysse en annen vei så har du vikeplikt for andre kjørende på veien, også de som foretar en høyresving.  Hvis du har syklet på skogsveier og nærmer deg byen igjen, har du, som du ser i paragraf 7.4 under, vikeplikt for alle andre trafikanter når du svinger ut i trafikken igjen. Merk at ikke alle bilførere kjenner til vikepliktsreglene og uansett kunnskap om vikepliktsfohold kan syklende være vanskelig å få øye på i blindsonen.  

Husk at skiltet vikeplikt trumfer høyreregelen, og at vikeplikten da gjelder i første kryss etter skiltet. 

Utstyr og sikkerhet 

Som syklist er du svært utsatt i trafikken, og det er derfor ekstra viktig å ha både riktig og velfungerende utstyr – både for at du skal synes godt og bidra til trafikksikkerheten. Under får du en oversikt over utstyr som er påbudt når du sykler.  

I tillegg til at du må ha fungerende forbrems og bakbrems på sykkelen, er det viktig for trafikksikkerheten at du som syklist er godt synlig i trafikken. Derfor er du lovpålagt å ha både rød refleks bak på sykkelen og hvit eller gul refleks på pedalene. I skumring og mørke må du også ha hvit eller gul lykt foran på sykkelen, og rød lykt bak. Utover dette kan du også kle deg i sterke farger eller bruke refleksvest for å gjøre deg ekstra synlig i trafikken. 

Husk hjelm! De fleste alvorlige skader som rammer syklister, er slag mot hodet, så selv om sykkelhjelmen ikke er påbudt, er den noe av det aller viktigste du bør huske før du hopper på sykkelen. 

Forenklet forelegg (bot) 

Det er mulig å bli bøtelagt (med et forenklet forelegg) når man sykler. Dersom lovbruddet er alvorlig vil man kunne bli anmeldt. Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd. (Vegtrafikkloven §3) 

Vil du lære mer om trafikkregler og lovverk rundt sykler og sykling, kan du lese mer om dette i lovverket i disse lenkene: