Syklende på smal sykkelvei i grønne omgivelser på solskinnsdag

Sykkel og elsykkel

Sykling er både miljøvennlig, morsomt og effektiv. Samtidig krever det å rulle på to hjul oppmerksomhet, skikkelig utstyr og at du tar både din egen og andres sikkerhet på alvor når du er ute i trafikken.

Sykling er gøy, sunt, økonomisk smart og effektivt for å komme seg fra A til B. Samtidig er syklister sårbare trafikanter, med regler og plikter på lik linje med andre i trafikken. Farten du kan komme opp i gjør også at sykling krever klokskap og riktig sikringsutstyr. Hold deg trygg og sikker på sykkel med disse rådene.

Kjenn trafikkreglene 

Som syklist er det viktig å vite at du generelt er definert som «kjørende». Det betyr at du for det meste skal oppføre deg som en bil, inkludert å følge skilter og å holde fartsgrensen. Her kan du se hvilke lover og regler som gjelder for deg som sykler. som gjelder for deg som sykler.

Beskytt hodet

De aller fleste alvorlige skader som rammer syklister er støt mot hodet. Dermed blir bruk av en god sykkelhjelm det viktigste du kan gjøre for å ta godt vare på deg selv i trafikken. 

Her kan du lese om hvorfor en god hjelm skal være på plass når du sykler. Les også viktige råd om hvordan hjelmen skal sitte, og hvordan du finner den rette sykkelhjelmen. 

Vær en klok syklist

Du kommer langt på to hjul om du har et klokt og bevisst forhold til det å sykle. Her kan du lese et utvalg kloke tips for deg som er glad i sykkelen, og her kan du lese alt om hvordan du bør gå frem for å ha gode sykkelopplevelser om vinteren. 

Ha utstyret i orden

En sykkel har muligheter til å komme opp i høye hastigheter, men dette gjør deg som sykler sårbar i trafikken. Den viktigste måten å holde seg mest mulig trygg som syklist i tillegg til å kunne regler og lovverk godt, er at du har alt utstyret i orden. 

Selve sykkelen bør ha passe trykk i dekkene og bremsene bør tåle det de skal. Husk også at du kan bruke lys for å forholde deg smart til andre i trafikken. Her kan du lese alt om hvordan du sjekker at sykkelen er i god og riktig stand før du ruller av gårde.

Putt hjelmen på plass

Alle syklisters bestevenn i jakten på gode og sikre sykkelopplevelser er og blir sykkelhjelmen. Denne beskytter deg inntil en viss grad både fra hodeskader og skader i nakken om uhellet først er ute. 

Samtidig som hjelmbruk er svært viktig i seg selv, er det også lurt å vite hvordan hjelmen din bør sitte på hodet for maksimal trygghet. Her kan du lese alt om både riktig plassering av hjelmen og de ulike typene hjelmer som finnes tilgjengelig. 

Kjenn reglene skikkelig

Reglene som gjelder når du sykler ligger tett på reglene som styrer biltrafikken. For eksempel har du stort sett normal vikeplikt fra høyre, og skiltene på bilveien gjelder også deg som ligger på to kontra fire hjul i veibanen. Du som sykler har som eneste kjøretøy også lov til å bruke veiskulderen, og du kan kjøre forbi andre kjøretøy på høyre side. 

Sett deg så godt som mulig inn i regelverket som gjelder sykkelen som transportmiddel. Et godt sted å starte er denne artikkelen. Husk også på at en dose tålmodighet og hensyn til både gående og kjørende er gull verdt for å sikre mest mulig trygg og effektiv trafikk – både for deg og alle andre. 

Kjenn veien videre

I årene fremover vil det bli stadig flere trafikanter. Av både miljøhensyn og i et folkehelseperspektiv ønsker myndighetene at denne økningen i trafikken skal dekkes av kollektivtrafikk, på sykkel og til fots. 

Dette krever både bevissthet og klokskap for de av oss som er glade i sykkelen. Når det blir flere trafikanter, øker også muligheten for sammenstøt og ubehagelige situasjoner. Dette setter igjen krav til hvordan vi tenker og hvordan vi oppfører oss. I tiden fremover blir det for eksempel enda viktigere at vi er bevisste på at en sykkel i veibanen skal holde både fartsgrenser og følge skiltene. Det er vel så viktig at vi tilpasser farten etter forholdene, og at vi samarbeider godt med både biler, gående og alle andre som er ute i trafikken sammen med oss.

Lære barn å sykle? 

Her får du våre beste tips til hvordan du velger riktig sykkel, hvordan hjelmen skal sitte og hvordan du går frem for å lære barn å sykle. 

Gå eller sykle til skolen

Når barn bør gå alene til og fra skolen, avhenger både av skoleveien og barnas modenhet. Før barna går alene, bør dere øve på skoleveien.