Synlige syklister 

Hva er påbudt utstyr når det er lyst og når det er mørkt? Og er det forskjell på hva du bør bruke på sykkel og el-sparkesykkel? Her er våre anbefalinger til hvordan du skal synes best på dag- og kveldstid. 

Det er ikke sikkert du synes så godt som du tror…  

Syklister er ikke alltid lett å oppdage i trafikken, enten det er i bymiljø eller på landevei. Det skjer flere ulykker hvert år med syklister og bilister som kunne vært unngått hvis syklisten hadde vært bedre synlig. Hvis du er en ivrig bruker av el-sparkesykkel anbefaler vi at du følger rådene nedenfor.   

Bruk klær med sterke farger og refleksvest når det er mørkt  

Hvis du skal sykle i byen eller langs landeveien anbefaler vi at du bruker:  

  • Klær med sterke farger, og unngår svarte eller mørke klær.  
  • Refleksvest og reflekser på beina – da er det større sjanse for at bilisten ser deg. 
  • Det er påbudt å bruke sykkellykt når det er mørkt, gjerne med blinkende lys, slik at bilister og fotgjengere ser når du kommer. 
  • Fest gjerne en blinker på sekken eller bak på sykkelen, slik at biler som kommer bakfra ser deg.