Trafikkskilt for gangelt

Til fots

Når du er gående i trafikken, er du den aller mest sårbare hvis uhellet skulle være ute. Du har ingen annen beskyttelse enn din egen kropp. 

Voksne som holder hender i mørket, med lysomriss som illusterer refleks.

Refleks

Refleks er den billigste livsforsikringen du kan ha! Med refleks blir du synlig i trafikken. Bruk alltid refleks som beveger seg når du går, og husk å bruke to reflekser, en på hver side, slik at du er synlig fra flere kanter.

En på rulleski fotografert på vei oppover en bakke med en fotforan og en bak.

Rulleskivettreglene

Interessen for rulleski er stor, men med det øker også risikoen for ulykker. Trygg Trafikk har sammen med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Statens vegvesen fornyet Rulleskivettreglene. Vi startet med ni i 2015. Nå er det elleve. 

Bena er ditt mest naturlige fremkomstmiddel. Noen går til og fra jobb, mens andre går til bilen eller bussen. Vi nordmenn er til og med kjent for å gå bare for å gå, så fotgjengere det er vi alle sammen. 

Det å bruke beina som framkomstmiddel er også anbefalt fra et folkehelseperspektiv. Det nasjonale nullvekstmålet innebærer at flere av oss må gå eller sykle i de store byene.

Regler for fotgjengere 

De fleste av oss har lært at vi skal gå på venstre side av veien, og vi må alltid se oss godt om før vi krysser veien. Dette er ikke bare lærdom vi har fått med oss fra foreldre og foresatte, for det finnes en egen forskrift for det. Denne forskriften sier noe om hvordan vi som fotgjengere skal bevege oss og hvordan vi skal krysse veien.

Råd til fotgjengere i miljøer med sykler og el-sparkesykler

Fortauet er for fotgjengere, men syklende har også lov til å kjøre der, men på fotgjengernes premisser. Det er syklende og el-sparkesyklende som har ansvar for å passere gående på en trygg og sikker måte og i gangfart. Trafikk er et samspill og dessverre er det ikke alle som følger reglene som gjelder. For å unngå skader og uhell, har vi følgende råd:  

Følg med på trafikken rundt deg og vær våken – det er smart å titte opp fra telefonen av og til.  

Vi i Trygg Trafikk anbefaler

Selv om det finnes regler for hvordan du som gående skal oppføre deg, så er det ikke alle valg du kan ta som er regulert i lovverket. Derfor har vi i Trygg Trafikk laget noen anbefalinger til deg for å sikre at du kan bevege deg tryggest mulig i trafikken.

Du som fotgjenger er ekstra utsatt hvis en ulykke skjer. Det er vanskelig å forsvare seg mot en bil på flere tonn. Selv om bilen skal stoppe når du går over et gangfelt, har du ingen garanti for at sjåføren ser deg og faktisk stopper før det er for sent. Derfor må du være oppmerksom og ikke ta sjanser som kan sette livet ditt i fare.