En på rulleski fotografert på vei oppover en bakke med en fotforan og en bak.

Rulleskivettreglene

Interessen for rulleski er stor, men med det øker også risikoen for ulykker. Trygg Trafikk har sammen med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Statens vegvesen fornyet Rulleskivettreglene. Vi startet med ni i 2015. Nå er det elleve. 

Det er ikke uten grunn at trafikksikkerhet for rulleskiløpere er satt på dagsorden. I perioden 2013-20 var det 17 ulykker med kjøretøy av typen «rullende enhet som ikke er motorisert». 2 personer omkom og 15 ble hardt skadd. De to som omkom var rulleskiløpere, ulykkene skjedde i 2013. Senere har også erfarne toppidrettsutøvere som Therese Johaug, Kristin Størmer Steira og Øystein Pettersen vært involvert i trafikkulykker på rulleski.

Øv på teknikken og bli kjent med veigrunnlaget

Det er lett å sammenligne det å gå på rulleski med det å gå på vanlige ski, men det utgjør en vesensforskjell at det å gå på rulleski foregår i trafikken. Det er en naturlig at ikke alle er like teknisk dyktige, og da er det viktig at du behersker teknikken godt før du ruller ut i trafikken. 

Bli kjent med utstyret og hvordan det fungerer på ulike underlag. Et preparert skispor i marka er ikke det samme som for eksempel en asfaltert vei. Her kan du lett møte på grus, stein, sår og sprekker. Og ikke minst kan du møte andre trafikanter. 

Opplæring og trening på rulleski bør foregå på steder der det ikke er biltrafikk.

Bidra til et godt samspill med andre trafikanter

Det er krevende å ferdes på rulleski i trafikken, og det er ikke uvanlig at det oppstår konflikt mellom rulleskiløpere og bilister. Årsakene kan være  uenighet om bruk av veibanen, manglende signaler eller fart. Bilister har et stort ansvar for å kjøre oppmerksomt og hensynsfullt overfor alle myke trafikanter, og det gjelder også de på rulleski. 

Både bilister og rulleskiløpere har et ansvar for å ta hensyn til hverandre i trafikken slik at alle kan ferdes trygt, men det er viktig å ta innover seg at den på rulleski er mest sårbar i slike situasjoner. 

Rulleskivettreglene kan gi gode råd og samtidig tydeliggjøre forventningene til alle rulleskiløpere uansett ferdigheter og alder.

Elleve konkrete råd for deg på rulleski

De elleve rådene i Rulleskivettreglene skal gjøre det tryggere for rulleskiløpere å ferdes blant biler og andre trafikanter på veien. Målet er å forhindre dødsulykker på norske veier. 

Rulleskivettreglene er bygd på samme lest som Fjellvettreglene. De inkluderer blant annet oppfordring om at all opplæring og undervisning på skje på steder uten biltrafikk og oppfordring om å unngå sterkt trafikkerte veier. 

Rulleskivettreglene!

1. For å trene i trafikken må du beherske rulleski godt. Dette gjelder særlig bremsing og vending. 

2. All opplæring og undervisning må skje på steder uten biltrafikk. 

3. Barn under 15 år bør ikke gå på rulleski på trafikkerte veier. 

4. Ved bruk av veibanen går du i hovedsak på høyre side av veien. 

5. Tren kun på steder hvor du er godt kjent. Unngå stor trafikk, farlige utforkjøringer, svinger og veikryss. 

6. Gi tydelige signaler til andre trafikanter og gjør deg forstått i trafikken. 

7. Kle deg synlig og bruk alltid refleks. Treningen bør foregå i dagslys. 

8. Bruk alltid hjelm. Glem heller ikke briller som beskytter øynene. 

9. Unngå musikk på øret for å ha fullt fokus i trafikken. 

10. Sørg for at utstyret er i orden og godt vedlikeholdt. Sjekk stavpigger og ski før bruk. 

11. Staver og trinser på diameter ≥ 30 mm anbefales under organisert trening, og det blir påbudt i rulleskikonkurranser fra 01.07.22.