Førerkort

I Norge kan du kjøre rundt på traktor, moped eller lett motorsykkel fra du er 16 år. Heldigvis er det en del krav til hva du må igjennom for å få lov til å kjøre de ulike kjøretøyene.

Det er et felles regelverk som er til for at vi skal unngå ulykker, farlige situasjoner og for at det skal være best mulig flyt i trafikken. Derfor er det viktig at du følger de kravene som kreves av deg som sjåfør enten det er moped eller tung lastebil. Her finner du mer informasjon om hva som kreves av deg for å få førerkort.