Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring har lang tradisjon for å støtte Trygg Trafikks ungdomsarbeid, gjennom Finans Norge.

Aktuelle prosjekter:

Utviklingsprosjekt ungdom: «Generasjon Z».  Fra 2023 utvikler Trygg Trafikk et nytt tiltak rettet mot ungdom og unge voksne. Prosjektet utvikler bred innsikt om målgruppa både, kvantitativt og kvalitativt. En ny stor undersøkelse blant ungdom om trafikksikkerhet er en del av kunnskapsgrunnlaget. Målet er å utvikle et todelt tiltak – en skolebasert og en kampanjebasert del. Den skolebaserte delen skal rettes inn mot Vg 1 og Vg 2. Prosjektet finansieres både med bidrag fra Gjensidige/Finans Norge og interne bidrag fra flere fylker og egne midler øremerket fra Barnas Transportplan.

Øvelseskjøring

Planleggeren

Trygg Trafikks ungdomsprosjekter

Fra 2020 finansierer midler fra Gjensidige prosjektet Planlegg trygg trafikk, som setter fokus på øvelseskjøring, med informasjon både til de som skal øve og de som er ledsagere. En podcastserie om øvelseskjøring er også produsert, der blant annet Trygg Trafikks egne eksperter er på veien og øver med andre. Her blir det mye å lære og god stemning. Trygg Trafikk ønsker at flere skal øvelseskjøre mer, at dette gjøres med god kunnskap og gjerne i dialog trafikklærere.

Gjensidige Forsikring finansierte fra 2018 prosjektet Handlingsplanlegging, som utviklet et digitalt verktøy for bedre måloppnåelse. Planleggeren er et interaktivt pedagogisk verktøy med en rekke trafikksikkerhetsrelaterte scenarioer, der brukerne selv kan velge og visualisere en konkret strategi til bruk i hverdagslige situasjoner i trafikken. Planleggeren kan benyttes i en rekke sammenhenger, både internt i Trygg Trafikks tiltak og av eksterne aktører.

Støtte fra Gjensidige Forsikring muliggjorde oppstarten av ungdomsprosjektet #ErDuSikker? som gikk fra 2015 til 2019  #Erdusikker var en konkurranse for videregående skoler, der ungdom engasjerte hverandre  og løste oppdrag om trafikksikkerhet på nettsiden. Skolen som vant #Erdusikker? fikk en konsertopplevelse i skoletiden, og én elev i hvert fylke fikk et stipend på 15 000 kroner til kjøreopplæring, reise eller kjøp av sykkel.

Sommeren 2015 satte vi, sammen med Gjensidige, søkelyset på førerdistraksjon gjennom lansering av den interaktive virale kampanjen Hold Fokus. Kampanjen viste hvordan bruk av mobiltelefonen kan være en risiko i trafikken. Mobiltelefonen er én av mange ulike førerdistraksjoner, men kanskje den som er enklest å benytte som eksempel mange kan kjenne seg igjen i. Kampanjen hadde god effekt på målgruppen, nådde mer enn 20 millioner mediebrukene og fikk en rekke priser nasjonalt og internasjonalt, blant annet to priser i  Digital Communication Awards 2016; Innovation of the year og CSR Communication.

E-læringskurset Real Life Auto ble muliggjort med støtte fra Gjensidige og lansert i 2012. Kurset har gjennomgått endringer siden lanseringen og retter seg mot ungdommer på videregående nivå, inkludert lærlinger. Det tar ca. 45 minutter å gjennomføre. Kurset inneholder flere ulike elementer, som flervalgsoppgaver, videoer og quiz.