Skal du ta førerkort?

Enten du er tenåring og tar «lappen» eller du er eldre; Du kan komme deg dit du vi med eget førerkort, samtidig følger det med et stort ansvar når du er fersk bak rattet.

Når førerprøven endelig er gjennomført og du er klar for å ta ansvar alene bak rattet er det viktig at du er best mulig rustet for den nye hverdagen. Mange timer øvelseskjøring før du får førerkort reduserer risikoen for trafikkulykker betydelig.

Hva kan du gjøre for å redusere ulykkene? Klarer du å følge rådene nedenfor, vil risikoen ved å kjøre bil bli langt lavere:

 • Øvelseskjør minst 100 timer før oppkjøring.
 • Følg fartsgrensen og tilpass ellers farten etter føret og andre veiforhold.
 • Konsentrer deg om veien og trafikken. Mobilen eller andre ting som tar oppmerksomheten din kan du la ligge til du har parkert bilen.
 • Vær våken og opplagt.
 • Kjør rusfritt.

Det er viktig å påpeke at de fleste ungdommer gjør riktige, kloke og gode valg i trafikken hver eneste dag. De unngår bevisst farlige situasjoner og tar hensyn til andre.

De færreste av dere kommer noensinne til å havne i alvorlige ulykker. Men mange vil i løpet av ungdomstiden oppleve hendelser på veiene som kan ende galt. Da gjelder det å ha kunnskap, innsikt og forståelse for hvordan trafikken fungerer. Det øker sjansene for at slike situasjoner ender godt uten skader.

Ulykkesårsaker

At ungdom er overrepresentert i ulykker har blitt kalt en «naturlov». Disse faktorene kan forklare den sterke overrepresentasjonen av ferske førere i alvorlige ulykker:

 • Manglende ferdigheter bak rattet.
 • Feil oppfattelse av fare.
 • Manglende forståelse av samspillet med andre i trafikken.
 • Manglende informasjonsinnhenting (overser skilting, føreforhold, andre trafikanter).
 • Overdreven tro på egne ferdigheter.
 • Bevisst risikosøking.
 • Manglende bruk av bilbelte.
 • Ruspåvirket kjøring.

Flere av punktene har en fellesnevner: mangel på erfaring. Ulykkesrisikoen er størst i de første seks månedene ungdom har førerkort. Deretter synker risikoen betraktelig. For aldersgruppen 18 til 24 år blir den likevel liggende på et nivå som er langt høyere enn for voksne og erfarne bilister.

Utvikling av hjernen

«Det siste området som modnes i hjernen, er den delen der vi foretar sosiale vurderinger, overveier alternativer, planlegger fremtiden og holder hjernen i sjakk. Dette området er frontallappene, og de når først et voksennivå ved 25-årsalderen» (Giedd/Blumenthal, 2002).

I praksis betyr dette at ungdom har dårligere forutsetninger for å kjøre bil sammenlignet med voksne. De mangler noe av evnen til konsekvenstenkning, de er mer impulsive og har større risikovilje.

Hvis disse faktorene kombineres med manglende kjøretekniske ferdigheter, mangel på erfaring bak rattet og en overdreven tro på egne ferdigheter, øker risikoen for ulykker.

 

Tips: Det finnes flere apper som stimulerer til økt øvelseskjøring. Både Gjensidige Forsikring og If Skadeforsikring har laget egne løsninger for dette.

Appen «Øvelseskjøring» fra Gjensidige finner du her.

Appen «Lappen» fra If finner du her.