Den norske hjelmtesten 2023

Trygg Trafikk har sammen med Tryg Forsikring testet sykkelhjelmer for voksne hos RISE Research Institutes of Sweden. I den norske hjelmtesten legger vi vekt på sikkerhet og hjelmene er rangert etter hvor god beskyttelse de gir.

Sykkelhjelm er den viktigste beskyttelsen syklister har for å unngå alvorlige hodeskader i en ulykke. Det er store forskjeller mellom sykkelhjelmer, både når det gjelder pris og hvordan de beskytter ved et fall.

Det er beregnet at over en tredjedel av alle skader hos syklister er hodeskader, og den vanligste hodeskaden er hjernerystelse, som hovedsakelig oppstår ved skråstøt med rotasjonskraft. Den norske hjelmtesten viser hvilke sykkelhjelmer som gir best beskyttelse ved skrå støt, og det er mulig å oppnå totalt fem stjerner i testen vår.

Slik har vi testet sykkelhjelmene

Vi har valgt å følge samme tilnærming til testing av sykkelhjelmer som Folksam har utviklet i Sverige sammen med RISE og KTH.

Sykkelhjelmene har gjennom denne testen blitt utsatt for både rette og skrå slag med rotasjonskraft. Rotasjon av hodet under støt, vet vi er avgjørende for hjerneskade og de tre testene med rotasjonskraft danner grunnlaget for rangering av sykkelhjelmene.

Vi har gjort fem tester per hjelm. For å sikre resultatet ble to hjelmer testet for hvert testtrinn. De to første testene tilsvarer lovkravene til sykkelhjelm og innebærer et rett slag i hodet i 20 kilometer i timen.

Deretter har vi gjort ytterligere tre tester som reflekterer skråstøt med forskjellige treffpunkter og rotasjonsretninger. Testene ble utført med en treffhastighet på 22 km i timen.

Testene har blitt utført på labratorier hos RISE som har lang erfaring med å teste sykkelhjelmer.

Testresultat - 5 stjerner

Sweet Protection Trailblazer MIPS

 

Pris: 1999
Vekt: 369
Rotasjonsbeskyttelse: MIPS
Testår: 2023

Testresultat: Sweet Protection Trailblazer MIPS oppnår fem stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 19,28 prosent ved skrå støt.

Sweet Protection Ripper MIPS

Pris: 949
Vekt: 339
Rotasjonsbeskyttelse: MIPS
Testår: 2023

Testresultat: Sweet Protection Ripper MIPS oppnår fem stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 19,91 prosent ved skrå støt.

Testresultat - 4 stjerner

Lazer Armor 2.0 MIPS

Pris: 949
Vekt: 349
Rotasjonsbeskyttelse: MIPS
Testår: 2023

Testresultat: Lazer Armor 2.0 MIPS oppnår fire stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 27,07 prosent ved skrå støt.

Biltema 270702 - MTB HELMET MIPS

Pris: 499
Vekt: 285
Rotasjonsbeskyttelse: MIPS
Testår: 2023

Testresultat: Biltema 270702 – MTB HELMET MIPS oppnår fire stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 29,09 prosent ved skrå støt.

Lazer Roller MIPS

Pris: 749
Vekt: 295
Rotasjonsbeskyttelse: MIPS
Testår: 2023

Testresultat: Lazer Roller MIPS oppnår fire stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 29,42 prosent ved skrå støt.

Abus Pedelec 2.0 MIPS

Pris: 2099
Vekt: 407
Rotasjonsbeskyttelse: MIPS
Testår: 2023

Testresultat: Abus Pedelec 2.0 MIPS oppnår fire stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 35,99 prosent ved skrå støt.

Limar Alben Mips

Pris: 799
Vekt: 248
Rotasjonsbeskyttelse: MIPS
Testår: 2023

Testresultat: Limar Alben Mips oppnår fire stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 36,95 prosent ved skrå støt.

Testresultat - 3 stjerner

Giro Caden Mips

Pris: 1299
Vekt: 371
Rotasjonsbeskyttelse: MIPS
Testår: 2023

Testresultat: Giro Caden Mips oppnår tre stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 46,78 prosent ved skrå støt.

Biltema 271986 - BICYCLE HELMET SR BLK

Pris: 149
Vekt: 239
Rotasjonsbeskyttelse: Nei
Testår: 2023

Testresultat: Biltema 271986 – BICYCLE HELMET SR BLK oppnår tre stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 52,76 prosent ved skrå støt.

Testresultat - 2 stjerner

Abus Pedelec 2.0 Ace Sykkelhjelm

Pris: 1999
Vekt: 459
Rotasjonsbeskyttelse: Nei
Testår: 2023

Testresultat: Abus Pedelec 2.0 Ace Sykkelhjelm oppnår to stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 69,58 prosent ved skrå støt.

Limar Alben

Pris: 599
Vekt: 275
Rotasjonsbeskyttelse: Nei
Testår: 2023

Testresultat: Limar Alben oppnår to stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 69,79 prosent ved skrå støt

Lazer Tonic KinetiCore

Pris: 899
Vekt: 285
Rotasjonsbeskyttelse: Nei
Testår: 2023

Testresultat: Lazer Tonic KinetiCore oppnår to stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 71,67 prosent ved skrå støt

Sweet Protection Ripper

Pris: 699
Vekt: 315
Rotasjonsbeskyttelse: Nei
Testår: 2023

Testresultat: Sweet Protection Ripper oppnår to stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 71,81 prosent ved skrå støt

Se forskjellen på best i test og dårligst

I denne videoen ser du belastningen hjernen utsettes for med en av hjelmene som gir best beskyttelse. Simuleringen viser at belastningen på hjernen er betydelig lavere med de beste hjelmene og dermed er også risikoen for skader betydelig lavere.

I denne videoen ser du belastningen hjernen utsettes for med hjelmen som ga dårligst beskyttelse i testen. Simuleringen viser at belastningen på hjernen er betydelig høyere med den dårligste hjelmen og dermed er også risikoen for skader betydelig større.

Hvorfor teste sykkelhjelm?

Det fins store forskjeller mellom sykkelhjelmer, både når det gjelder pris, men også hvordan de beskytter ved et fall.

Alle sykkelhjelmer må testes før de får godkjent CE-merking, men kravene til CE-merking er i dag lave og det testes kun for rette slag mot hjelmene og ikke skrå slag med rotasjonskraft. Det er ved rotasjonskraft at risikoen for hodeskader er størst. Derfor har vi ønsket å teste sykkelhjelmene for både rette og skrå slag med rotasjonskraft.

Trygg Trafikk og Tryg Forsikring har testet de mest solgte sykkelhjelmene på det norske markedet, slik at du kan gjøre et trygt og godt valg når du skal kjøpe sykkelhjelm.

Utvalg av hjelmer

Da vi valgte hjelmer å teste, ønsket vi å finne de vanligste hjelmene på det norske markedet. Vi så på salgsstatistikk og konsulterte ansatte i sykkel- og sportsbutikker.

Alle hjelmene som inngår i den norske hjelmtesten, er allerede testet og godkjent etter CE-standarder. For å oppfylle europeiske krav til CE-merking er hjelmene kun testet for rett støt. Et rett slag reflekterer hjelmens energiabsorpsjon, men ikke det som skjer i hjernen. I vår hjelmtest utsettes sykkelhjelmene for flere og tøffere slagtester enn hva CE-sertifiseringen krever.

Datasimulering av hjernens belastning

Basert på testresultatene har vi utført datasimulering for å bedre kunne vurdere risikoen for hjernerystelse i de skrå slagene basert på målte verdier i de fysiske testene. Her har vi brukt en modell av den menneskelige hjernen som er utviklet av forskere ved Kunglig Teknisk Institutt (KTH).

Ettersom modellen er basert på hvilken belastning hjernen tåler, ble denne brukt for å finne ut om de målte verdiene var skadelige – og hvilken hjelm som reduserer kreftene på hjernen best. Rød betyr høy belastning og blå lav belastning.

Les hele rapporten her

Samarbeidspartner

Mot et felles mål

Tryg har i mange år støttet Trygg Trafikks arbeid med opplærings- prosjekter og innsats for sikker sykling. Siden 2017 har vi hatt et felles fokus på økt bruk av sykkelhjelm gjennom digitale kampanjer og mediedekning. Målet er å skape økt oppmerksomhet rundt trygg bruk av sykkel og øke hjelmbruken blant hverdagssyklisten.