Trygg Trafikk har sammen med Tryg Forsikring testet sykkelhjelmer for barn hos RISE Research Institutes of Sweden. I den norske hjelmtesten legger vi vekt på sikkerhet og hjelmene er rangert etter hvor god beskyttelse de gir.

Sykkelhjelm er den viktigste beskyttelsen syklister har for å unngå alvorlige hodeskader i en ulykke. Det er store forskjeller mellom sykkelhjelmer til barn, både når det gjelder pris og hvordan de beskytter ved et fall.

Slik har vi testet sykkelhjelmene

Vi har valgt å følge samme tilnærming til testing av sykkelhjelmer som Folksam har utviklet i Sverige sammen med RISE og KTH.

Sykkelhjelmene har gjennom denne testen blitt utsatt for både rette og skrå slag med rotasjonskraft. Rotasjon av hodet under støt, vet vi er avgjørende for hjerneskade og de tre testene med rotasjonskraft danner grunnlaget for rangering av sykkelhjelmene.

Vi har gjort fem tester per hjelm. For å sikre resultatet ble to hjelmer testet for hvert testtrinn. De to første testene tilsvarer lovkravene til sykkelhjelm og innebærer et rett slag i hodet i 20 kilometer i timen.
Deretter har vi gjort ytterligere tre tester som reflekterer skråstøt med forskjellige treffpunkter og rotasjonsretninger. Testene ble utført med en treffhastighet på 22 km i timen.

Testene har blitt utført på labratorier hos RISE som har lang erfaring med å teste sykkelhjelmer.

Testresultat - 5 stjerner

Hamax Halo MIPS

 

Pris: 599 kr
Vekt: 297 gram
Rotasjonsbeskyttelse:
MIPS
Testår: 2022
Testresultat: Hamax Halo MIPS oppnår fem stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 10,48 prosent ved skrå støt.

Sweet Protection Ripper Mips JR

Pris: 599 kr
Vekt: 319 gram
Rotasjonsbeskyttelse:
MIPS
Testår: 2022
Testresultat: Sweet Protection Ripper Mips JR oppnår fem stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 11,5 prosent ved skrå støt.

Biltema 27-2001 / MA-2 Skate/sykkelhjelm barn MIPS

Pris: 449 kr
Vekt: 248 gram
Rotasjonsbeskyttelse:
MIPS
Testår: 2022
Testresultat: Biltema 27-2001 / MA-2 Skate/sykkelhjelm barn MIPS oppnår fem stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 12,99 prosent ved skrå støt. Hjelmen har grønn spenne.

Lazer Gekko-Mips

Pris: 697 kr
Vekt: 337 gram
Rotasjonsbeskyttelse:
MIPS
Testår: 2022
Testresultat: Lazer Gekko-Mips oppnår fem stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 19,45 prosent ved skrå støt. Hjelmen har grønn spenne.

Testresultat - 4 stjerner

Biltema 27-1960 Sykkelhjelm for barn

Pris: 119 kr
Vekt: 207 gram
Rotasjonsbeskyttelse:
Nei
Testår: 2022
Testresultat: Biltema 27-1960 Sykkelhjelm for barn oppnår fire stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 26,68 prosent ved skrå støt. Hjelmen oppnår testens laveste belastning ved rette støt mot kronen. Hjelmen har grønn spenne.

Giro Tremor Mips

Pris: 569 kr
Vekt: 271 gram
Rotasjonsbeskyttelse: 
MIPS
Testår: 2022
Testresultat: Giro Tremor Mips oppnår fire stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 34,72 prosent ved skrå støt.

Testresultat - 3 stjerner

Sweet Protection Ripper Helmet JR

Pris: 599 kr
Vekt: 298 gram
Rotasjonsbeskyttelse:
Nei
Testår: 2022
Testresultat: Sweet Protection Ripper Helmet JR oppnår tre stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 40,15 prosent ved skrå støt.

Giro Scamp

Pris: 349 kr
Vekt: 204 gram
Rotasjonsbeskyttelse:
Nei
Testår: 2022
Testresultat: Giro Scamp oppnår tre stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 41,62 prosent ved skrå støt. Hjelmen oppnår testens laveste belastning ved rette støt mot siden. Dette er den letteste hjelmen med i testen.

Bell Lil Ripper

Pris: 249 kr
Vekt: 216 gram
Rotasjonsbeskyttelse:
Nei
Testår: 2022
Testresultat: Bell Lil Ripper oppnår tre stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 41,7 prosent ved skrå støt. Hjelmen har også testens høyeste belastning ved rette støt mot front og side.

Lazer Chiru-Mips

Pris: 699 kr
Vekt: 350 gram
Rotasjonsbeskyttelse: 
MIPS
Testår: 2022
Testresultat: Lazer Chiru-Mips oppnår tre stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 42,79 prosent ved skrå støt. Dette er testens tyngste hjelm.

Lazer Nutz KinetiCore

Pris: 429 kr
Vekt: 245 gram
Rotasjonsbeskyttelse: 
Nei
Testår: 2022
Testresultat: Lazer Nutz KinetiCore oppnår tre stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 45,28 prosent ved skrå støt.

Giro Raze

Pris: 399 kr
Vekt: 262 gram
Rotasjonsbeskyttelse: 
Nei
Testår: 2022
Testresultat: Giro Raze oppnår tre stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 49,74 prosent ved skrå støt.

Testresultat - 2 stjerner

Hamax Halo

Pris: 399 kr
Vekt: 281 gram
Rotasjonsbeskyttelse: 
Nei
Testår: 2022
Testresultat: Hamax Halo oppnår t0 stjerner i testen med en samlet risiko for hjernerystelse på 65,03 prosent ved skrå støt.

Se forskjellen på best i test og dårligst

I denne videoen ser du belastningen hjernen utsettes for med en av hjelmene som gir best beskyttelse. Simuleringen viser at belastningen på hjernen er betydelig lavere med de beste hjelmene og dermed er også risikoen for skader betydelig lavere.

I denne videoen ser du belastningen hjernen utsettes for med hjelmen som ga dårligst beskyttelse i testen. Simuleringen viser at belastningen på hjernen er betydelig høyere med den dårligste hjelmen og dermed er også risikoen for skader betydelig større.

Hvorfor teste sykkelhjelm?

Det fins store forskjeller mellom sykkelhjelmene til barn, både når det gjelder pris, men også hvordan de beskytter ved et fall.

Alle sykkelhjelmer må testes før de får godkjent CE-merking, men kravene til CE-merking er i dag lave og det testes kun for rette slag mot hjelmene og ikke skrå slag med rotasjonskraft. Det er ved rotasjonskraft at risikoen for hodeskader er størst. Derfor har vi ønsket å teste sykkelhjelmene for både rette og skrå slag med rotasjonskraft.

Trygg Trafikk og Tryg Forsikring har testet de mest solgte sykkelhjelmene på det norske markedet, slik at du kan gjøre et trygt og godt valg når du skal kjøpe sykkelhjelm til ditt barn.

Utvalg av hjelmer

Da vi valgte hjelmer å teste, ønsket vi å finne de vanligste hjelmene på det norske markedet. Vi så på salgsstatistikk og konsulterte ansatte i sykkel- og sportsbutikker.

Alle hjelmene som inngår i den norske hjelmtesten, er allerede testet og godkjent etter CE-standarder. For å oppfylle europeiske krav til CE-merking er hjelmene kun testet for rett støt. Et rett slag reflekterer hjelmens energiabsorpsjon, men ikke det som skjer i hjernen. I vår hjelmtest utsettes sykkelhjelmene for flere og tøffere slagtester enn hva CE-sertifiseringen krever.

Datasimulering av hjernens belastning

Basert på testresultatene har vi utført datasimulering for å bedre kunne vurdere risikoen for hjernerystelse i de skrå slagene basert på målte verdier i de fysiske testene. Her har vi brukt en modell av den menneskelige hjernen som er utviklet av forskere ved Kunglig Teknisk Institutt (KTH).

Ettersom modellen er basert på hvilken belastning hjernen tåler, ble denne brukt for å finne ut om de målte verdiene var skadelige – og hvilken hjelm som reduserer kreftene på hjernen best. Rød betyr høy belastning og blå lav belastning.

Samarbeidspartner

Mot et felles mål

Tryg har i mange år støttet Trygg Trafikks arbeid med opplærings- prosjekter og innsats for sikker sykling. Siden 2017 har vi hatt et felles fokus på økt bruk av sykkelhjelm gjennom digitale kampanjer og mediedekning. Målet er å skape økt oppmerksomhet rundt trygg bruk av sykkel og øke hjelmbruken blant hverdagssyklisten.