Forenklet kurs om barn i bil

Kurset er laget for personer som har norsk som andrespråk, og er ment til bruk i norskopplæringen. Målet med kurset er å gi en innføring i sikring av barn i bil, og hvordan sørge for at barnet er tryggest mulig.

Litt om kurset:

 • Dette kurset er beregnet for deg med norsk som andrespråk, og er laget for å benyttes i norskopplæringen, men det kan benyttes av alle.
 • Kurset kan tas som en helhet, eller du kan velge det som passer for deg og ditt barn.
 • Kurset kan gjennomføres i plenum med samtaler, eller enkeltvis.

Kurset er laget i samarbeid med Nordland fylkeskommune og med støtte fra Samferdselsdepartementet.

Kurset i sin helhet om sikring av barn i bil

I kurset finner du:

 • Hva lovverket sier om sikring av barn i bil
 • Hvorfor bakovervendt er det tryggeste
 • Hvordan sikre spedbarn i bilen
 • Hvordan sikre småbarn i bilen
 • Hvordan sikre større barn i bilen
 • Når kan bilpute brukes
 • Når er barnet stor nok til å sitte uten barnesikringsutstyr

Kurset i sin helhet finner du her.

Gravide i bil

Her finner du:

 • Hvordan du bruker bilbelte på riktig måte når du er gravid
 • Hva du bør tenke på når magen vokser

Kapittel om gravide i bil.

Spedbarn i bil

Her finner du:

 • Hvilken bilstol babyen bør ha
 • Montering av bilstolen
 • Og hvordan du sikrer babyen riktig i bil

Kapittel i kurset om sikring av spedbarn i bil.

Småbarn i bil (1-6 år)

Her finner du:

 • Hvorfor bakovervendt er det tryggeste
 • Fordelene med å sitte bakovervendt
 • Hvorfor forovervendt ikke er å anbefale

Kapittel om sikring av småbarn i bil (1-6 år).

Større barn i bil (5-12 år)

Her finner du:

 • Hvordan sikre barnet riktig i beltestol
 • Hvilke feil du må inngå
 • Når er barnet moden nok til å sitte på bilpute

Kapittel om større barn i bil (5-12 år).

Barn 12 år og oppover i bil

Her finner du:

 • Hvorfor barn bør være 10-12 år før man slutter med barnesikringsutstyr
 • Fem steg som må oppfylles for at barnet er klar for å sitte uten sikringsutstyr

Kapittel om sikring av barn i bil over 12 år.