Anbefaling om bilstolers levetid

Mange spør oss når en bilstol bør byttes ut, og hvor gammel en bilstol kan være før det er på tide å kassere den. Her kan du gjøre deg kjent med våre anbefalinger og hva som påvirker en bilstols levetid.

Generell levetid på 10 år

Bilstoler som selges i dag, har generelt sett en levetid på cirka 10 år fra bilstolen tas i bruk. Levetiden til en bilstol påvirkes av aldring av materialet, slitasje og om bilstolen har vært involvert i en kollisjon. Bilputer og beltestoler har som oppgave å plassere barnet i riktig posisjon mot bilens belte. Derfor er påkjenningene på bilputer og beltestoler mindre og følsomheten for aldring lavere. Generelt er det en fordel å ikke la bilstolen bli for gammel, fordi den tekniske utviklingen gjør at nyere bilstoler generelt sett har blitt mer brukervennlige og har lavere risiko for feilmontering.

Dette påvirker bilstolens levetid

Levetiden kan være lenger eller kortere enn 10 år, og påvirkes av type bilstol, håndtering og slitasje, samt kvaliteten på materialet som er brukt i stolen. Nedenfor er en oversikt over forskjellige faktorer som kan påvirke bilstolens levetid.

Sollys og høy temperatur

Sollys (UV-stråling) og høy temperatur kan forkorte bilstolens levetid.

 • Unngå langvarig eksponering i sollys og høy temperatur
 • Dekk over den tomme bilstolen hvis den skal stå i solen i lengre tid

Synlig slitasje etter håndtering og bruk

Slitasje, på grunn av håndtering og bruk, reduserer levetiden. Dersom noen av punktene under ikke kan repareres, anbefaler vi at stolen byttes ut.

 • Synlig slitte beltestropper (internbelte eller forankringsbelte)
 • Treg beltelås, f.eks. på grunn av smuss eller veske som har trengt inn
 • Treg ISOFIX-lås
 • Tilkobling til bilstolens base er blitt vanskelig å åpne eller låse
 • Justeringsanordninger, f.eks helning, der låsfunksjonen ikke fungerer som den skal
 • Manglende deler, som for eksempel beltespenner, låseknapper eller spaker
 • Indikatorer virker ikke som de skal

Kollisjon eller sammenstøt

Bilstolen skal alltid byttes ut om den har blitt skadet i forbindelse med kollisjon på en måte som synes, eller som påvirker funksjonen på noen måte. Dette gjelder uansett om et barn har sittet i bilstolen under kollisjonen eller ikke.

Vi anbefaler at bilstolen byttes ut hvis:

 • En airbag har blitt utløst eller et annet beskyttelsessystem har blitt aktivert
 • Det er innvendige skader i bilen som følge av kollisjonen
 • Kollisjonen involverte større dyr
 • Kollisjonen medførte en reparasjonskostnad på over 35 000 kr